YRKESSVENSKA WEBBUTBILDNING

En webbutbildning för personal inom äldreomsorg och hemtjänst

Som deltagare på utbildningen får du kunskaper om ord, begrepp och situationer som är vanliga inom vård och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga. Denna helt digitala utbildningen ger din personal en bra grund att stå på i början av sitt yrke.

Webbutbildning inom yrkessvenska är helt oberoende av tid och rum och det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en smart telefon och även en internetuppkoppling. Vi rekommenderar att man avsätter minst en heldag för genomförandet av utbildningen.

Denna digitala utbildning består av ett flertal avsnitt som ger deltagaren viktiga kunskaper i yrkessvenska. Efter genomförande får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå. Den språkliga nivån är anpassad för personer med annat modersmål än svenska.

Webbutbildning

Pris: 1800:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Start varje måndag på distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Om utbildningen

Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra språk. Behovet av ökade kunskaper i det svenska språket är därför stort. För att arbeta inom vården krävs det att man både kan tala och dokumentera i det svenska språket. Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och för den äldre. Vi har därför tagit fram webbutbildning yrkessvenska speciellt anpassad för personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst som inte har svenska som modersmål.

Utbildningen Yrkessvenska innehåller avsnitt om:

 • Vård och omsorg
 • Människan
 • Arbete inom vård och omsorg
 • Riskområden för personal inom vård och omsorg
 • Olyckor och missförhållanden
 • Medicinska arbetsuppgifter
 • Lex Sarah och Lex Maria
 • Social dokumentation
 • Svenska traditioner och högtider
Playknapp - dekorativt

Kursstart

Måndagar varje vecka. Du startar alltid kursen måndagen efter genomförd bokning.

Person - dekorativt

Personnummer

Vänligen skriv ditt personnummer i Övrigtfältet i bokningen för att få tillgång till kursen.

Klocka - dekorativt

Omfattning

Efter kursstart har du tillgång till kursen dygnet runt i en arbetsvecka (5 dagar).

Bra att veta

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal inom äldreomsorg, hemtjänst och särskilda boenden.

 

Har du frågor?
Kontakta oss på info@kui.se eller ring 08-522 506 90

Utbildningens innehåll

 • Vård och omsorg
 • Människan
 • Arbete inom vård och omsorg
 • Riskområden för personal inom vård och omsorg
 • Olyckor och missförhållanden
 • Medicinska arbetsuppgifter
 • Lex Sarah och Lex Maria
 • Social dokumentation
 • Svenska traditioner och högtider

Syfte med utbildningen

Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet. Utbildningen ska dessutom ge deltagaren ett utvecklat språk och en utvecklad språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och deras anhöriga samt för att aktivt kunna delta i möten, rapportera och dokumentera kvalitetssäkert.

Evidensbaserad och engagerande pedagogik

Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

Genomförande

Utbildningen är helt webbaserad och genomförs via verktyget Cortexio. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Mix av film, bild, text och ljud

Utbildningen består av en mix av film, bild, text och ljud. Innehållet är verksamhetsnära och kopplat till vanligt förekommande händelser under en arbetsdag.

Omfattning

Utbildningens tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningen. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Kvitto på lärande

Efter genomförd webbutbildning får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå.

Lyssna på texten

Man kan lyssna på texten om föredrar det bättre än att läsa själv. Man kan också lyssna och läsa samtidigt. Deltagare som lär sig bättre genom att lyssna får bättre förutsättningar att lyckas.

Förklaring av svåra ord

Vissa ord är understrukna och vid klickning öppnas en förklaring som kan vara till stor hjälp om man fastnar vid ett ord som man snabbt vill veta mer om.

Expertframtagna

Utbildningen är framtagen av expertis från Sveriges största vårdutbildningsföretag och täcker basala kunskaper för att kunna arbeta säkert inom äldreomsorg och hemtjänst.

Få tillgång till kursen en längre tid

Efter avslutad utbildning får deltagaren fortsatt tillgång till utbildningsmaterialet som kan användas som ett ”uppslagsverk på fickan” under avtalad tid.

Social dokumentation webbutbildning

Social dokumentation webbutbildning

Webbutbildning om Social dokumentation. Varför vi ska dokumentera, lagar, journalföring och genomförandeplan från ansökan till genomförande.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Introduktion LSS webbutbildning

Introduktion LSS webbutbildning

Vänder sig till ny personal som ska börja arbeta inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Vänder sig ny personal som ska börja arbeta inom inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Webbutbildningar – Paket

Webbutbildningar – Paket

Vill du kompetensutveckla din personal inom flera olika områden för att lyfta verksamhetens kvalitet? Köp vårt paketpris med webbutbildningar.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

Kost och nutrition webbutbildning

Kost och nutrition webbutbildning

Lär dig om vad som kan orsaka problem kring måltidssituationen hos den äldre och hur kan du som personal underlätta och förhindra det här.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning

Ökade kunskaper i det svenska språket och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Lex Sarah webbutbildning

Lex Sarah webbutbildning

Webbutbildning om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Vänder sig till personal inom äldreomsorg och LSS.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Webbutbildning om ergonomi och förflyttningar för att skydda och förebygga skador hos både personal och brukare. 

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Fall och fallprevention webbutbildning

Fall och fallprevention webbutbildning

Webbutbildning om fallolyckor, riskområden, hjälpmedel, förebyggande arbete samt hur man ska göra om en fallskada inträffar. 

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Basala hygienrutiner webbutbildning

Basala hygienrutiner webbutbildning

Webbutbildning om hur man ska följa de basala hygienrutinerna (SOSFS 2015:10) för säker vård och omsorg. At tvätta händerna i rätt ordning och använda skyddsutrustning på rätt sätt.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Vanliga frågor och svar

Webbutbildning för arbetsplatsen?

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet?