YRKESSVENSKA WEBBUTBILDNING

För personal inom äldreomsorg och hemtjänst

Som deltagare på utbildningen får du kunskaper om ord, begrepp och situationer som är vanliga inom vård och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga. Denna helt digitala utbildningen ger din personal en bra grund att stå på i början av sitt yrke.
Anmäl dig här

Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra språk. Behovet av ökade kunskaper i det svenska språket är därför stort. För att arbeta inom vården krävs det att man både kan tala och dokumentera i det svenska språket. Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och för den äldre. Vi har därför tagit fram webbutbildning yrkessvenska speciellt anpassad för personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst som inte har svenska som modersmål.

Utbildningen innehåller avsnitt om

 • Vård och omsorg
 • Människan
 • Arbete inom vård och omsorg
 • Riskområden för personal inom vård och omsorg
 • Olyckor och missförhållanden
 • Medicinska arbetsuppgifter
 • Lex Sarah och Lex Maria
 • Social dokumentation
 • Svenska traditioner och högtider

Kursstart och tillgång

Vår digitala utbildningen har kursstart varje måndag och du startar alltid utbildningen måndagen efter genomförd bokning (bokar du en onsdag, har du kursstart kommande måndag). Efter kursstarten har du fri tillgång till kursen dygnet runt i en vecka, vilket innebär att du behöver ha genomfört och fått ett godkänt resultat på utbildningen för att få ett kursintyg. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Webbutbildning yrkessvenska är helt oberoende av tid och rum och det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en smart telefon och även en internetuppkoppling. Vi rekommenderar att man avsätter minst en heldag för genomförandet av utbildningen.

Så bokar du plats

 1. Klicka på "Anmäl dig här" knappen i det gröna fältet. 
 2. Fyll i alla dina uppgifter och hur många deltagare ni är (kom ihåg att skriva ditt personnummer i Övrigtfältet för att kunna få tillgång till ett personligt inlogg till utbildningsportalen)
 3. Alla deltagarna får ett mejl från oss med instruktioner för att komma igång med utbildningen.
 4. Kursstart är alltid måndagen efter genomförd bokning och ni har en arbetsvecka (5 dagar) på er att få ett godkänt resultat på utbildningen för att få ett kursintyg.

Webbutbildning yrkessvenska för arbetsplatsen?

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet? Skicka en förfrågan till oss.

Webbutbildning

Pris: 1800:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Start varje måndag på distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Kursstart

Måndagar varje vecka. Du startar alltid kursen måndagen efter genomförd bokning.

Personnummer

Vänligen skriv ditt personnummer i Övrigtfältet i bokningen för att få tillgång till kursen.

Omfattning

Efter kursstart har du tillgång till kursen dygnet runt i en arbetsvecka (5 dagar). Vilket betyder att du behöver slutföra kursen inom dessa dagar för att få ett kursintyg.

Kursintyg

Kursintyg skickas ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat inom 5 dagar.

Frågor?

Du kan antingen chatta med oss direkt via hemsidan eller kontakta oss på:

info@kui.se
08-522 506 90

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal inom äldreomsorg, hemtjänst och särskilda boenden.

 

Har du frågor?
Kontakta oss på info@kui.se eller ring 08-522 506 90

Utbildningens innehåll

 • Vård och omsorg
 • Människan
 • Arbete inom vård och omsorg
 • Riskområden för personal inom vård och omsorg
 • Olyckor och missförhållanden
 • Medicinska arbetsuppgifter
 • Lex Sarah och Lex Maria
 • Social dokumentation
 • Svenska traditioner och högtider

Syfte med utbildningen

Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet. Utbildningen ska dessutom ge deltagaren ett utvecklat språk och en utvecklad språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och deras anhöriga samt för att aktivt kunna delta i möten, rapportera och dokumentera kvalitetssäkert.

Evidensbaserad och engagerande pedagogik

Lärande med Quizfrågor
Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

Genomförande

Utbildningen är helt webbaserad och genomförs via verktyget Cortexio. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Verklighetsnära innehåll

Mix av film, bild, text och ljud
Utbildningen består av en mix av film, bild, text och ljud. Innehållet är verksamhetsnära och kopplat till vanligt förekommande händelser under en arbetsdag.

Omfattning

Utbildningens tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningen. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Kvitto på lärande

Efter genomförd webbutbildning får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå.

Bra att veta

Lyssna på texten

Man kan lyssna på texten om föredrar det bättre än att läsa själv. Man kan också lyssna och läsa samtidigt. Deltagare som lär sig bättre genom att lyssna får bättre förutsättningar att lyckas.

Förklaring av svåra ord

Vissa ord är understrukna och vid klickning öppnas en förklaring som kan vara till stor hjälp om man fastnar vid ett ord som man snabbt vill veta mer om.

Expertframtagna

Utbildningen är framtagen av expertis från Sveriges största vårdutbildningsföretag och täcker basala kunskaper för att kunna arbeta säkert inom äldreomsorg och hemtjänst.

Få tillgång till kursen en längre tid

Efter avslutad utbildning får deltagaren fortsatt tillgång till utbildningsmaterialet som kan användas som ett ”uppslagsverk på fickan” under avtalad tid.

Introduktion LSS webbutbildning

Introduktion LSS webbutbildning

Vänder sig till ny personal som ska börja arbeta inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Webbutbildning om ergonomi och förflyttningar för att skydda och förebygga skador hos både personal och brukare. 

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning

Ökade kunskaper i det svenska språket och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Social dokumentation webbutbildning

Social dokumentation webbutbildning

Webbutbildning om Social dokumentation. Varför vi ska dokumentera, lagar, journalföring och genomförandeplan från ansökan till genomförande.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Basala hygienrutiner webbutbildning

Basala hygienrutiner webbutbildning

Webbutbildning om hur man ska följa de basala hygienrutinerna (SOSFS 2015:10) för säker vård och omsorg. At tvätta händerna i rätt ordning och använda skyddsutrustning på rätt sätt.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Vänder sig ny personal som ska börja arbeta inom inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Prenumerera på nyhetsbrev

I våra digitala nyhetsbrev får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Nyhetsbreven är helt kostnadsfria.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i nyhetsbrevet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Alla nyhetsbrev är gratis och distribueras via e-post.

Välj intresseområde

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen. Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från KUI:s konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i KUI:s system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta finns i 90 dagar. Uppgifterna på Google finns i 30 dagar.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. De huvudmän som omfattas är: AcadeMedia Eductus AB, AcadeMedia Fria Grundskolor AB, Coaching och utveckling i Sverige AB, Didaktus Skolor AB, Didaktus Utbildningar AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, EC-Utbildning AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Movant AB, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Plushögskolan AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Primaskolan AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB, TGA Utbildning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB, Vittraskolorna AB. Samtliga huvudmän för våra grundskolor och våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

YH-Flex

Webbutbildning för enskild deltagare

Du kan anmäla dig som enskild deltagare via länken ovan. Vi har kursstart måndag varje vecka. Du har sedan tillgång till utbildningen i en arbetsvecka framåt, därefter avaktiveras ditt konto (om inga andra överenskommelser gjorts).

Webbutbildning för arbetsplatser

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet? Kontakta oss för mer information och offert. Maila oss på info@kui.se eller ring på 08-522 506 90.

Vanliga frågor och svar

YH-utbildningar inom LSS
YH-utbildningar inom LSS
YH-utbildningar inom LSS

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Arbetar du inom vård och omsorg? Är du relativt ny inom ditt yrke? Vill du utmanas och utvecklas, få ta del av nya kunskaper och teorier? Har du svårt att hitta tiden till utbildningar eller svårt att ta dig till platser där utbildningarna erbjuds? Då är KUIs utbud av digitala utbildningar något för dig.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin webbutbildningar som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.