INTRODUKTION LSS

En webbutbildning för ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens. Att ge en bra introduktion till ny personal ger möjlighet att få förståelse för verksamheten och snabbare komma in i arbetet. Denna helt digitala utbildningen ger din personal en bra grund att stå på i början av sitt yrke.

Webbutbildning inom LSS är helt oberoende av tid och rum och det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en smart telefon och även en internetuppkoppling. Vi rekommenderar att man avsätter minst en heldag för genomförandet av utbildningen.

Denna digitala utbildning består av ett flertal avsnitt som ger deltagaren viktiga kunskaper kring att arbeta inom LSS-verksamhet. Efter genomförande får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå. Den språkliga nivån är anpassad för personer med annat modersmål än svenska.

Webbutbildning

Längd: 1-3 timmar

Pris: 1495:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Start varje måndag på distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Om utbildningen

Vår webbutbildning LSS ger grundläggande kunskaper om bland annat lagstiftning, avvikelserapportering, vanliga begrepp, funktionsnedsättningar, dokumentation, AKK-verktyg och professionellt arbets- och förhållningssätt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. På ett användarvänligt och enkelt sätt kan personal få en grundläggande kompetens och goda förutsättningar för ett professionellt arbets- och förhållningssätt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Och därmed ökad kvalitet i verksamheten.

Kvitto på lärande

Kvittot på lärande skickas ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat inom 5 dagar.

Omfattning

Utbildningens tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningen. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Playknapp - dekorativt

Kursstart

Måndagar varje vecka. Du startar alltid kursen måndagen efter genomförd bokning.

Person - dekorativt

Personnummer

Vänligen skriv ditt personnummer i Övrigtfältet i bokningen för att få tillgång till kursen.

Klocka - dekorativt

Omfattning

Efter kursstart har du tillgång till kursen dygnet runt i en arbetsvecka (5 dagar).

Målgrupp

Denna webbutbildning vänder sig till ny personal som ska börja arbeta inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.


Har du frågor?
Kontakta oss på info@kui.se eller ring 08-522 506 90

Syfte med utbildningen

 • Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp  och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet.
 • Utbildningen ska ge deltagaren ett utvecklat språk och en utvecklad språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och deras anhöriga samt för att aktivt kunna delta i möten,  rapportera och dokumentera kvalitetssäkert.

Utbildningens innehåll

Lagstiftning
 • LSS – Lagen, FN -konventionen och humanistisk människosyn
 • Personkretsar och 10 rättigheter
Begrepp
 • Vanliga begrepp
 • Olika funktionsnedsättningar
 • Kommunikation med brukare
Mitt arbete som stödperson
 • Ett stödjande förhållningssätt
 • Ett professionellt förhållningssätt
Dokumentation
 • Genomförandeplanen
 • Den social dokumentationen
 • Avvikelserapportering och Lex Sarah
Arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljön där jag arbetar

Genomförande

Utbildningen är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform Omniway. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Omfattning

Utbildningens tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningen. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Kursintyg

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Kursintyg skrivs ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat.

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Webbutbildning om ergonomi och förflyttningar för att skydda och förebygga skador hos både personal och brukare. 

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Vänder sig ny personal som ska börja arbeta inom inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Lex Sarah webbutbildning

Lex Sarah webbutbildning

Webbutbildning om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Vänder sig till personal inom äldreomsorg och LSS.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning

Ökade kunskaper i det svenska språket och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Introduktion LSS webbutbildning

Introduktion LSS webbutbildning

Vänder sig till ny personal som ska börja arbeta inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Fall och fallprevention webbutbildning

Fall och fallprevention webbutbildning

Webbutbildning om fallolyckor, riskområden, hjälpmedel, förebyggande arbete samt hur man ska göra om en fallskada inträffar. 

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Kost och nutrition webbutbildning

Kost och nutrition webbutbildning

Lär dig om vad som kan orsaka problem kring måltidssituationen hos den äldre och hur kan du som personal underlätta och förhindra det här.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Webbutbildningar – Paket

Webbutbildningar – Paket

Vill du kompetensutveckla din personal inom flera olika områden för att lyfta verksamhetens kvalitet? Köp vårt paketpris med webbutbildningar.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

Social dokumentation webbutbildning

Social dokumentation webbutbildning

Webbutbildning om Social dokumentation. Varför vi ska dokumentera, lagar, journalföring och genomförandeplan från ansökan till genomförande.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Basala hygienrutiner webbutbildning

Basala hygienrutiner webbutbildning

Webbutbildning om hur man ska följa de basala hygienrutinerna (SOSFS 2015:10) för säker vård och omsorg. At tvätta händerna i rätt ordning och använda skyddsutrustning på rätt sätt.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Vanliga frågor och svar

Webbutbildning för arbetsplatsen?

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet?