INTRODUKTION ÄLDREOMSORG

En webbutbildning för ny personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst

Som ny inom äldreomsorg och hemtjänst kan det ibland vara svårt att förstå typiska situationer och nya begrepp man möts av. För att arbeta inom vården krävs det att man både kan tala och dokumentera på korrekt sätt men också att kan känner sig trygg och kan hantera de praktiska och sociala situationer man ställs inför. Denna helt digitala utbildningen ger din personal en bra grund att stå på i början av sitt yrke.

Webbutbildning introduktion äldreomsorg är helt oberoende av tid och rum och det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en smart telefon och även en internetuppkoppling. Vi rekommenderar att man avsätter minst en heldag för genomförandet av utbildningen.

Denna digitala utbildning består av ett flertal avsnitt som ger deltagaren viktiga kunskaper kring att arbeta inom äldreomsorgen. Efter genomförande får verksamheten (beställaren) ett kvitto på lärandet – på individnivå. Den språkliga nivån är anpassad för personer med annat modersmål än svenska.

Om utbildningen

Vår webbutbildning inom äldreomsorg är speciellt anpassad för den som är ny inom yrket eller kanske har ett annat modersmål än svenska. Den passar också bra för den som är på väg in i yrket men ännu inte har börjat. Utbildningen ger kunskap om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård- och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga. Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och för den äldre.

Kvitto på lärande

Kvittot på lärande skickas ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat inom 5 dagar.

Omfattning

Utbildningens tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningen. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Playknapp - dekorativt

Kursstart

Måndagar varje vecka. Du startar alltid kursen måndagen efter genomförd bokning.

Person - dekorativt

Personnummer

Vänligen skriv ditt personnummer i Övrigtfältet i bokningen för att få tillgång till kursen.

Klocka - dekorativt

Omfattning

Efter kursstart har du tillgång till kursen dygnet runt i en arbetsvecka (5 dagar).

Mer information om vår webbutbildning äldreomsorg

Målgrupp

Denna webbutbildning vänder sig till personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.


Har du frågor?
Kontakta oss på info@kui.se eller ring 08-522 506 90

Syfte med utbildningen

 • Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp  och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet.
 • Utbildningen ska ge deltagaren ett utvecklat språk och en utvecklad språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och deras anhöriga samt för att aktivt kunna delta i möten,  rapportera och dokumentera kvalitetssäkert.

Utbildningens innehåll

Scenario 1
 • Ansvar och arbetsuppgifter
 • Yrkeskategorier, anställning och ansvar
 • APT-Möten
 • Basala hygienrutiner
 • Kontaktmannaskap
 • Delegering
 • Svenska högtider
Scenario 2
 • Att leva med Hjärt- och lungsjukdom
 • Att leva med KOL
 • Kroppens anatomi
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Självbestämmande och integritet
 • Bemötande och förhållningssätt
Scenario 3
 • Hjärnan funktion
 • Nervsystemet
 • Att leva med Parkinsons sjukdom
 • Resurser
 • Vård-och omsorgsbehov
 • Fall och fallrisk
 • Smärta
Scenario 4
 • Att leva med syn- och hörselnedsättning
 • Kommunikation
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Känslor, sinnesintryck
 • Svåra möten
 • Anhörigkontakt

Genomförande

Utbildningen är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform Omniway. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen får deltagaren följa ett arbetslag på ett äldreboende och personalens dagliga möten med varandra och brukarna som bor där.

Utbildningen består av fyra scenario där man via ljud, bild och text får följa dessa möten. Till varje scenario finns övningar och arbetsuppgifter där deltagaren får träna sin språk och språkförståelse samt ta ställning till och värdera vad man tycker är ett bra tillvägagångssätt eller bemötande. Genomgående finns tillgång till ordlista med förklaringar på svåra ord och begrepp.

Utbildningen fokuserar på att lära deltagaren innebörden av olika ord som är vanliga inom vård- och omsorgsarbete samt ge kunskap om dokumentation, bemötande och förhållningssätt till brukare inom vård och omsorg.

Omfattning

Utbildningens tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningen. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Kursintyg

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Kursintyg skrivs ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat.

Webbutbildningar – Paket

Webbutbildningar – Paket

Vill du kompetensutveckla din personal inom flera olika områden för att lyfta verksamhetens kvalitet? Köp vårt paketpris med webbutbildningar.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

Social dokumentation webbutbildning

Social dokumentation webbutbildning

Webbutbildning om Social dokumentation. Varför vi ska dokumentera, lagar, journalföring och genomförandeplan från ansökan till genomförande.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning

Ökade kunskaper i det svenska språket och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Fall och fallprevention webbutbildning

Fall och fallprevention webbutbildning

Webbutbildning om fallolyckor, riskområden, hjälpmedel, förebyggande arbete samt hur man ska göra om en fallskada inträffar. 

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Kost och nutrition webbutbildning

Kost och nutrition webbutbildning

Lär dig om vad som kan orsaka problem kring måltidssituationen hos den äldre och hur kan du som personal underlätta och förhindra det här.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Vänder sig ny personal som ska börja arbeta inom inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Webbutbildning om ergonomi och förflyttningar för att skydda och förebygga skador hos både personal och brukare. 

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Introduktion LSS webbutbildning

Introduktion LSS webbutbildning

Vänder sig till ny personal som ska börja arbeta inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

UTBILDNINGSTYP Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Basala hygienrutiner webbutbildning

Basala hygienrutiner webbutbildning

Webbutbildning om hur man ska följa de basala hygienrutinerna (SOSFS 2015:10) för säker vård och omsorg. At tvätta händerna i rätt ordning och använda skyddsutrustning på rätt sätt.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Lex Sarah webbutbildning

Lex Sarah webbutbildning

Webbutbildning om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Vänder sig till personal inom äldreomsorg och LSS.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Webbutbildning

KURSSTART Varje måndag

Vanliga frågor och svar

Webbutbildning för arbetsplatsen?

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet?