INTRODUKTION ÄLDREOMSORG

En webbutbildning för ny personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst

Som ny inom äldreomsorg och hemtjänst kan det ibland vara svårt att förstå typiska situationer och nya begrepp man möts av. För att arbeta inom vården krävs det att man både kan tala och dokumentera på korrekt sätt men också att kan känner sig trygg och kan hantera de praktiska och sociala situationer man ställs inför. Denna helt digitala utbildningen ger din personal en bra grund att stå på i början av sitt yrke.

Vår webbutbildning inom äldreomsorg är speciellt anpassad för den som är ny inom yrket eller kanske har ett annat modersmål än svenska. Den passar också bra för den som är på väg in i yrket men ännu inte har börjat. Utbildningen ger kunskap om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård- och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga. Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och för den äldre.

Kursstart och tillgång

Vår digitala utbildningen har kursstart varje måndag och du startar alltid utbildningen måndagen efter genomförd bokning (bokar du en onsdag, har du kursstart kommande måndag). Efter kursstarten har du fri tillgång till kursen dygnet runt i en vecka, vilket innebär att du behöver ha genomfört och fått ett godkänt resultat på utbildningen för att få ett kursintyg. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Webbutbildning inom äldreomsorg är helt oberoende av tid och rum och det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en smart telefon och även en internetuppkoppling. Vi rekommenderar att man avsätter minst en heldag för genomförandet av utbildningen.

Så bokar du plats

 1. Klicka på "Anmäl dig här" knappen i det gröna fältet. 
 2. Fyll i alla dina uppgifter och hur många deltagare ni är (kom ihåg att skriva ditt personnummer i Övrigtfältet för att kunna få tillgång till ett personligt inlogg till utbildningsportalen)
 3. Alla deltagarna får ett mejl från oss med instruktioner för att komma igång med utbildningen.
 4. Kursstart är alltid måndagen efter genomförd bokning och ni har en arbetsvecka (5 dagar) på er att få ett godkänt resultat på utbildningen för att få ett kursintyg.

Webbutbildning äldreomsorg för arbetsplatsen?

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet? Skicka en förfrågan till oss.

Webbutbildning

Pris: 885:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Start varje måndag på distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Kursstart

Måndagar varje vecka. Du startar alltid kursen måndagen efter genomförd bokning.

Personnummer

Vänligen skriv ditt personnummer i Övrigtfältet i bokningen för att få tillgång till kursen.

Omfattning

Efter kursstart har du tillgång till kursen dygnet runt i en arbetsvecka (5 dagar). Vilket betyder att du behöver slutföra kursen inom dessa dagar för att få ett kursintyg.

Kursintyg

Kursintyg skickas ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat inom 5 dagar.

Frågor?

Du kan antingen chatta med oss direkt via hemsidan eller kontakta oss på:

info@kui.se
08-522 506 90

Mer information om vår webbutbildning äldreomsorg

Målgrupp

Denna webbutbildning vänder sig till personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.


Har du frågor?
Kontakta oss på info@kui.se eller ring 08-522 506 90

Syfte med utbildningen

 • Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp  och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet.
 • Utbildningen ska ge deltagaren ett utvecklat språk och en utvecklad språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och deras anhöriga samt för att aktivt kunna delta i möten,  rapportera och dokumentera kvalitetssäkert.

Utbildningens innehåll

Scenario 1
 • Ansvar och arbetsuppgifter
 • Yrkeskategorier, anställning och ansvar
 • APT-Möten
 • Basala hygienrutiner
 • Kontaktmannaskap
 • Delegering
 • Svenska högtider
Scenario 2
 • Att leva med Hjärt- och lungsjukdom
 • Att leva med KOL
 • Kroppens anatomi
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Självbestämmande och integritet
 • Bemötande och förhållningssätt
Scenario 3
 • Hjärnan funktion
 • Nervsystemet
 • Att leva med Parkinsons sjukdom
 • Resurser
 • Vård-och omsorgsbehov
 • Fall och fallrisk
 • Smärta
Scenario 4
 • Att leva med syn- och hörselnedsättning
 • Kommunikation
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Känslor, sinnesintryck
 • Svåra möten
 • Anhörigkontakt

Genomförande

Utbildningen är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform Omniway. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen får deltagaren följa ett arbetslag på ett äldreboende och personalens dagliga möten med varandra och brukarna som bor där.

Utbildningen består av fyra scenario där man via ljud, bild och text får följa dessa möten. Till varje scenario finns övningar och arbetsuppgifter där deltagaren får träna sin språk och språkförståelse samt ta ställning till och värdera vad man tycker är ett bra tillvägagångssätt eller bemötande. Genomgående finns tillgång till ordlista med förklaringar på svåra ord och begrepp.

Utbildningen fokuserar på att lära deltagaren innebörden av olika ord som är vanliga inom vård- och omsorgsarbete samt ge kunskap om dokumentation, bemötande och förhållningssätt till brukare inom vård och omsorg.

Omfattning

Utbildningens tidsåtgång är väldigt individuell och beror ibland på personernas förkunskaper. Vi brukar säga att man bör avsätta 1 heldag för att genomföra utbildningen. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under en arbetsvecka (5 dagar).

Kursintyg

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Kursintyg skrivs ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat.

YH-Flex

Webbutbildning för enskild deltagare

Du kan anmäla dig som enskild deltagare via länken ovan. Vi har kursstart måndag varje vecka. Du har sedan tillgång till utbildningen i en arbetsvecka framåt, därefter avaktiveras ditt konto (om inga andra överenskommelser gjorts).

Webbutbildning för arbetsplatser

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet? Kontakta oss för mer information och offert. Maila oss på info@kui.se eller ring på 08-522 506 90.

Vanliga frågor och svar

YH-utbildningar inom LSS
YH-utbildningar inom LSS
YH-utbildningar inom LSS

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Arbetar du inom vård och omsorg? Är du relativt ny inom ditt yrke? Vill du utmanas och utvecklas, få ta del av nya kunskaper och teorier? Har du svårt att hitta tiden till utbildningar eller svårt att ta dig till platser där utbildningarna erbjuds? Då är KUIs utbud av digitala utbildningar något för dig.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin webbutbildningar som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Tips på fler webbutbildningar

Lex Sarah webbutbildning

Lex Sarah webbutbildning

Webbutbildning om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Vänder sig till personal inom äldreomsorg och LSS.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Introduktion LSS webbutbildning

Introduktion LSS webbutbildning

Vänder sig till ny personal som ska börja arbeta inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Social dokumentation webbutbildning

Social dokumentation webbutbildning

Webbutbildning om Social dokumentation. Varför vi ska dokumentera, lagar, journalföring och genomförandeplan från ansökan till genomförande.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Ergonomi och förflyttning webbutbildning

Webbutbildning om ergonomi och förflyttningar för att skydda och förebygga skador hos både personal och brukare. 

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Fall och fallprevention webbutbildning

Fall och fallprevention webbutbildning

Webbutbildning om fallolyckor, riskområden, hjälpmedel, förebyggande arbete samt hur man ska göra om en fallskada inträffar. 

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Introduktion Äldreomsorg webbutbildning

Vänder sig ny personal som ska börja arbeta inom inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.

TYP Webbutbildning

STUDIEFORM Distans

KURSSTART Varje måndag

OMFATTNING Du har tillgång till kursen i en arbetsvecka (5 dagar) efter kursstart

Prenumerera på nyhetsbrev

I våra digitala nyhetsbrev får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Nyhetsbreven är helt kostnadsfria.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i nyhetsbrevet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Alla nyhetsbrev är gratis och distribueras via e-post.

Välj intresseområde

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen. Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från KUI:s konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i KUI:s system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta finns i 90 dagar. Uppgifterna på Google finns i 30 dagar.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. De huvudmän som omfattas är: AcadeMedia Eductus AB, AcadeMedia Fria Grundskolor AB, Coaching och utveckling i Sverige AB, Didaktus Skolor AB, Didaktus Utbildningar AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, EC-Utbildning AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Movant AB, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Plushögskolan AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Primaskolan AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB, TGA Utbildning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB, Vittraskolorna AB. Samtliga huvudmän för våra grundskolor och våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.