×
 

LEX SARAH WEBBUTBILDNING

För personal inom äldreomsorg och LSS-verksamhet

För att du och dina medarbetare på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna sätta er in i Socialstyrelsens riktlinjer har vi tagit fram en webbaserad utbildning om Lex Sarah.

Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som verksamhetschef och enhetschef är man skyldig att ge information till alla medarbetare vad gäller skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Alla som omfattas av lagen ska vid en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande få informationen. Den bör ges både muntligt och skriftligt och bör ges minst en gång per år.

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan personal genomgå webbutbildning i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Beräknad tidsåtgång ca 1 timme. Efter genomgången kurs får deltagaren ett intyg på att de känner till Lex Sarah och dess innehåll.

Målgrupp

All personal som lyder under SoL och LSS.

Innehåll

Webbutbildningen lex Sarah omfattar tre delar

  • Bakgrund och förändringar
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
  • Lex Sarah i praktiken

Webbutbildning

Längd: 1 timme/person

Datum:
29 november, 2021 ( 8:00 - 23:00 )

Pris: 695:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Webbutbildning

Omfattning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Mer information

Lex Sarah webbutbildning för enskild deltagare

Du kan anmäla dig som enskild deltagare via länkarna nedan. Vi har kursstart 1 gång/månad. Du har tillgång till utbildningen fram till nästa kursstart, därefter avaktiveras ditt konto (om inga andra överenskommelser gjorts). OBS! Var extra noggrann vid anmälan när du anger din e-postadress eftersom det är via den du får dina inloggningsuppgifter.

Lex Sarah webbutbildning för hela verksamheten

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet? Som verksamhetschef eller enhetschef har du möjliget att kostnadsfritt få tillgång till en demo på utbildningen.Hela utbildningen tar ca 6-10 timmar att genomföra beroende på förkunskaper.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas till varje kursdeltagare när slutprovet är genomfört med alla rätt. Provet kan göras om och om tills alla rätt uppnåtts.

Kursstart varje vecka

Kursstart sker måndagen veckan efter genomförd bokning. Deltagaren har sedan tillgång till utbildningen under 5 veckor.

Arbetsformer

Utbildningen genomförs via vår webbaserade lärplattform (som används av alla våra elever i vuxenutbildningen). Utbildningen består av tre kursdelar (både skriftligt och muntligt), övningsprov, diskussionsforum och ett slutprov. Den är enkel och pedagogisk och kan genomföras var och när det passar deltagaren.

Omfattning

Beräknad tidsåtgång ca1 timme/person sammanhållet. Du får tillgång till kursen under 4-5 veckor.

Tips på fler webbutbildningar

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss