×
 

INTRODUKTIONSUTBILDNING LSS

För ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens. Att ge en bra introduktion till ny personal ger möjlighet att få förståelse för verksamheten och snabbare komma in i arbetet.

Vår webbaserade introduktionsutbildning LSS ger grundläggande kunskaper om bland annat lagstiftning, avvikelserapportering, vanliga begrepp, funktionsnedsättningar, dokumentation, AKK-verktyg och professionellt arbets- och förhållningssätt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan personal få en grundläggande kompetens och goda förutsättningar för ett professionellt arbets- och förhållningssätt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Och därmed ökad kvalitet i verksamheten.

Utbildningen genomförs helt på nätet oberoende av tid och rum, från exempelvis hemmet innan en vikarie börjar sitt arbete eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver tillgång till är en mobil, surfplatta eller dator med internet.

Målgrupp

Denna webbutbildning vänder sig till ny personal som ska börja arbeta inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

Webbutbildning

Längd: 1-3 timmar

Datum:
29 november, 2021 ( 8:00 - 23:00 )

Pris: 1495:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Webbutbildning

Omfattning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Mer information

Innehåll

Lagstiftningen 

 • LSS – Lagen, FN -konventionen och humanistisk människosyn
 • Personkretsar och 10 rättigheter

Begrepp

 • Vanliga begrepp
 • Olika funktionsnedsättningar
 • Kommunikation med brukare

Mitt arbete som stödperson

 • Ett stödjande förhållningssätt
 • Ett professionellt förhållningssätt

Dokumentation

 • Genomförandeplanen
 • Den social dokumentationen
 • Avvikelserapportering och Lex Sarah

Arbetsmiljöarbete

 • Arbetsmiljön där jag arbetar

Arbetsformer

Utbildningen genomförs via vår webbaserade lärplattform (som används av alla våra elever i vuxenutbildningen). Varje deltagare får en personlig inloggning. Utbildningen är enkel och pedagogisk och kan genomföras var och när det passar deltagaren. Numera även optimerad för mobil enhet.

Omfattning

Hela utbildningen består av 5 avsnitt och avslutas med ett slutprov. Utbildningen beräknas ta ca 1-3 timmar att genomföra, beroende på personens förkunskaper. Deltagaren får tillgång till webbutbildningen under 5 veckor.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas till deltagare som gått igenom hela utbildningen samt genomfört utbildningens slutprov med godkänt resultat.

Webbutbildning - För enskild deltagare

Du kan anmäla dig som enskild deltagare via länkarna. Vi har kursstart måndag varje vecka. Du har sedan tillgång till utbildningen 5 veckor framåt, därefter avaktiveras ditt konto (om inga andra överenskommelser gjorts). OBS! Var extra noggrann vid anmälan när du anger din e-postadress eftersom det är via den du får dina inloggningsuppgifter.

Kursstart

Kursstart sker måndagen veckan efter genomförd bokning

Webbutbildning ? för arbetsplatser

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet? Kontakta oss för mer information och offert. Maila oss på info@kui.se eller ring på 08-522 506 90.

Tips på fler webbutbildningar

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss