×
 

INTRODUKTIONSUTBILDNING ÄLDREOMSORG

För ny personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst

Som ny inom äldreomsorg och hemtjänst kan det ibland vara svårt att förstå typiska situationer och nya begrepp man möts av. För att arbeta inom vården krävs det att man både kan tala och dokumentera på korrekt sätt men också att kan känner sig trygg och kan hantera de praktiska och sociala situationer man ställs inför.

Vår webbaserade introduktionsutbildning äldreomsorg är speciellt anpassad för den som är ny inom yrket eller kanske har ett annat modersmål än svenska. Den passar också bra för den som är på väg in i yrket men ännu inte har börjat.

Genom intervjuer och undersökningar har innehåll valts med omsorg för att matcha befintligt behov hos dessa verksamheter.

Denna webbutbildning ger kunskap om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga. Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och för den äldre.

Målgrupp

Denna webbutbildning vänder sig till personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.

Syfte med Introduktionsutbildning äldreomsorg

 • Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp  och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet.
 • Utbildningen ska ge deltagaren ett utvecklat språk och en utvecklad språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och deras anhöriga samt för att aktivt kunna delta i möten,  rapportera och dokumentera kvalitetssäkert.

Webbutbildning

Längd: Cirka 6-10 timmar

Datum:
29 november, 2021 ( 8:00 - 23:00 )

Pris: 885:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Webbutbildning

Omfattning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Mer information

Genomförande

Utbildningen är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Innehåll

Scenario 1
 • Ansvar och arbetsuppgifter
 • Yrkeskategorier, anställning och ansvar
 • APT-Möten
 • Basala hygienrutiner
 • Kontaktmannaskap
 • Delegering
 • Svenska högtider
Scenario 3
 • Hjärnan funktion
 • Nervsystemet
 • Att leva med Parkinsons sjukdom
 • Resurser
 • Vård-och omsorgsbehov
 • Fall och fallrisk
 • Smärta
Scenario 2
 • Att leva med Hjärt- och lungsjukdom
 • Att leva med KOL
 • Kroppens anatomi
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Självbestämmande och integritet
 • Bemötande och förhållningssätt
Scenario 4
 • Att leva med syn- och hörselnedsättning
 • Kommunikation
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Känslor, sinnesintryck
 • Svåra möten
 • Anhörigkontakt

Utbildningens upplägg

Under utbildningen får deltagaren följa ett arbetslag på ett äldreboende och personalens dagliga möten med varandra och brukarna som bor där.

Utbildningen består av fyra scenario där man via ljud, bild och text får följa dessa möten. Till varje scenario finns övningar och arbetsuppgifter där deltagaren får träna sin språk och språkförståelse samt ta ställning till och värdera vad man tycker är ett bra tillvägagångssätt eller bemötande. Genomgående finns tillgång till ordlista med förklaringar på svåra ord och begrepp.

Utbildningen fokuserar på att lära deltagaren innebörden av olika ord som är vanliga inom vård- och omsorgsarbete samt ge kunskap om dokumentation, bemötande och förhållningssätt till brukare inom vård och omsorg.

Tidsåtgång

Hela utbildningen tar ca 6-10 timmar att genomföra beroende på förkunskaper.

Intyg

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Kursintyg skrivs ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat.

Kursstart varje vecka

Kursstart sker måndagen veckan efter genomförd bokning. Deltagaren har sedan tillgång till utbildningen under 5 veckor.

Tips på fler webbutbildningar

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss