YRKESSVENSKA I SOCIAL DOKUMENTATION OCH DEMENSUTBILDNING

En utbildning för personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst som har behov av ökade kunskaper i svenska språket

Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och den äldre. Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst som har behov av ökade kunskaper i svenska språket och social dokumentation.

Inom äldreomsorg och hemtjänst finns anställd personal som har svenska som sitt andra språk. En del av dem behöver ökade kunskaper i det svenska språket. Yrkessvenska i social dokumentation och demensutbildning ger din personal den kompetens som behövs i arbetet.

Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och den äldre.

Kraven på social dokumentation i äldreomsorgen kräver också att all personal har goda kunskaper i det svenska språket. Vi erbjuder utbildning i yrkessvenska med olika inriktningar för personal i äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen omfattar regelbundna studieträffar.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst som har behov av ökade kunskaper i svenska språket och social dokumentation och utbildning inom demensområdet.

Innehåll

Social dokumentation
 • Svenska ur ett socialt och kulturellt perspektiv
 • Vardagsspråkets betydelse i arbetet
 • Yrkesspecifika ord och uttryck i arbetet
 • Att läsa och skriva
 • Skriftlig träning i att dokumentera i arbetet
 • Syftet med social dokumentation
 • Vilka är styrdokumenten och regelverken?
 • Tillämpning av social dokumentation och olika typer av dokumentation
 • Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation?
 • Hur förhåller sig social dokumentationen till HSL-dokumentationen?
 • Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan man skriva?
 • Rättssäkerhet
Demens
 • Vad innebär åldrandet? Vad innebär demensbegreppet?
 • Yrkesspecifika ord och uttryck i arbetet
 • Om olika demenssjukdomar
 • Funktionsnedsättningar vid demenssjukdom
 • Utredning, behandling och omvårdnad
 • Stöd och omsorg i vardagen samt olika metoder
 • Etik, förhållningssätt och bemötande
 • Funktionsbevarande förhållningssätt och olika hjälpmedel
 • Det sociala innehållet i vardagen
 • Vardagsspråkets betydelse för personer med demens
 • Att tala, samtala, lyssna och förstå
 • Anhörigas situation, roll och bemötande av anhöriga
 • Hot och våld
 • Träning i social dokumentation

Arbetsformer

Vid utbildningstillfällena varvas föreläsning, med samtal, dialog och skriftliga uppgifter. Mellan studieträffarna får deltagarna olika uppgifter att arbeta med. Dessa uppgifter är direkt kopplade till deras yrkesverksamhet.

Omfattning

Utbildningen omfattar regelbundna studieträffar 6-10 dagar eller enligt överenskommelse.

Infoblad för utbildningen Yrkessvenska i social dokumentation och demensutbildning

Här kan du ladda ned infoblad för utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Recensioner om utbildningen

Kursen var intressant och viktig

Kursen var intressant och viktig, lärarna var trevliga och duktiga och jag har lärt mig mycket av dem. Jag är nöjd

Vi fick veta mer om dokumentation

Vi fick veta mer om dokumentation och frågor man undrade över i vårt arbete

Tips på fler företagsutbildnings hos KUI

Bemötande anhöriga

Bemötande anhöriga

Under utbildningen får du kunskaper inom bemötande, etik och kommunikation med fokus på att möta anhöriga.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2023

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2023

Kvalitet inom äldreomsorg där livskvalitet, delaktighet och kognitiv hälsa står i fokus. Vår konferens går den 20-21 april 2023 på plats i centrala Stockholm.

DATUM 20-21 april 2023

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

TYP Konferens

Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Sömn inom äldreomsorg

Sömn inom äldreomsorg

Om den normala sömnen och hur hög ålder påverkar sömnen, vanliga sömnstörningar och omvårdnadsåtgärder.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Under utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17