×

 

YRKESMÄSSIG GRUPPHANDLEDNING

Att skapa en välmående arbetsgrupp

För att kunna vara behjälplig i mötet med utsatta människor krävs kunskap samt en ökad insikt om sig själv som person och i sin professionella roll. Grupphandledning är ett verktyg att ta till sig. Att reflektera tillsammans i grupp och ta del av andras synpunkter och erfarenheter kan stärka alliansen i gruppen samt bidra till arbetsgruppens utveckling.

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna skräddarsydda utbildning för dig. Handledning är en komplex aktivitet, vilket sker i varierande former samt kan ha olika funktioner. Ett sätt att skilja på olika former av handledning är distinktionen mellan individuell handledning och grupphandledning, där den senaste formen är den som dominerar inom det sociala arbetet i Sverige.

Grupphandledning efterfrågas allt oftare inom omsorgsyrken, där målsättningen är att åstadkomma patientens välmående. Ett välfungerande samarbete i gruppen, där alla är delaktiga och där en öppen kommunikation används är en förutsättning för ett effektivt arbete och en god arbetsmiljö. Att arbeta med människor i omsorgen kan vara fysisk och psykisk krävande. Från yrkesutövaren krävs kunskap, flexibilitet, ett gott bemötande, empati samt förmåga till samarbete med olika professioner och i grupp.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar eller ska arbeta med yrkesmässig grupphandledning

Innehåll

  • Vad innebär yrkesmässig handledning?
  • Handledningens innehåll och mål
  • Handledarrollen
  • Olika former av handledning
  • Teorier i handledning
  • Handledningsprocessen
  • Modeller och metoder för handledning
  • Gruppsykologi och grupprocesser
  • Olika teorier om lärande och undervisning
  • Olika pedagogiska situationer som samtal, dialog, reflekterande och lärande samtal

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar 6-10 dagar och kan utformas utifrån behov och önskemål.

Infoblad för utbildningen yrkesmässig grupphandledning

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Första hjälpen för Barn ger dig grundläggande kunskaper i att utföra hjärt-lungräddning på barn. Förebygg att barn råkar ut för en olyckshändelse.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att leda i förändring och förnyelse

Att leda i förändring och förnyelse

Att leda i förändring och förnyelse ger dig som chef verktygen för att få processen av förändring att gå så bra som möjligt.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Arbetsmiljö och stress

Arbetsmiljö och stress

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska!

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö ger dig bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Ledningsgruppens dynamik

Ledningsgruppens dynamik

Ledningsgruppens dynamik ger insikter, verktyg och konkreta strategier för att utveckla den egna ledningsgruppen till att bli en effektivt fungerande grupp

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss