YRKESMÄSSIG GRUPPHANDLEDNING

Att skapa en välmående arbetsgrupp

För att kunna vara behjälplig i mötet med utsatta människor krävs kunskap samt en ökad insikt om sig själv som person och i sin professionella roll. Grupphandledning är ett verktyg att ta till sig. Att reflektera tillsammans i grupp och ta del av andras synpunkter och erfarenheter kan stärka alliansen i gruppen samt bidra till arbetsgruppens utveckling.

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna skräddarsydda utbildning för dig. Handledning är en komplex aktivitet, vilket sker i varierande former samt kan ha olika funktioner. Ett sätt att skilja på olika former av handledning är distinktionen mellan individuell handledning och grupphandledning, där den senaste formen är den som dominerar inom det sociala arbetet i Sverige.

Grupphandledning efterfrågas allt oftare inom omsorgsyrken, där målsättningen är att åstadkomma patientens välmående. Ett välfungerande samarbete i gruppen, där alla är delaktiga och där en öppen kommunikation används är en förutsättning för ett effektivt arbete och en god arbetsmiljö. Att arbeta med människor i omsorgen kan vara fysisk och psykisk krävande. Från yrkesutövaren krävs kunskap, flexibilitet, ett gott bemötande, empati samt förmåga till samarbete med olika professioner och i grupp.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar eller ska arbeta med yrkesmässig grupphandledning

Innehåll

  • Vad innebär yrkesmässig handledning?
  • Handledningens innehåll och mål
  • Handledarrollen
  • Olika former av handledning
  • Teorier i handledning
  • Handledningsprocessen
  • Modeller och metoder för handledning
  • Gruppsykologi och grupprocesser
  • Olika teorier om lärande och undervisning
  • Olika pedagogiska situationer som samtal, dialog, reflekterande och lärande samtal

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar 6-10 dagar och kan utformas utifrån behov och önskemål.

Infoblad för utbildningen yrkesmässig grupphandledning

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17