×

 

VÄRDEGRUNDAT LEDARSKAP

Vad innebär det att som ledare arbeta värdebaserat?

Att utöva ett bra ledarskap är utmanande på flera olika sätt. Det gäller dels att motsvara de förväntningar som finns prestations- och resultatmässigt men också att hålla ihop gruppen av individer som alla har olika behov, drivkrafter och arbetssätt.

Ett värdegrundat ledarskap handlar om hur du som ledare använder en värdegrund för att skapa en verksamhet där de gemensamma värderingarna blir kompassen för alla, både chefer och medarbetare, oavsett profession och befattning.

Den här utbildningen handlar om hur du som ledare använder värdegrunden som ett led- och styrverktyg. Det värdegrundade ledarskapet ger positiva effekter i verksamheten och i arbetslaget, och vi tittar på vilka.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg & hemtjänst, LSS & funktionsvariationer

Innehåll

 • Hur skapas en värdegrundad verksamhet?
 • Utgå och bygg verksamhet utifrån kärnvärden i gällande lagstiftning, nationella värdegrunden, SOL, LSS, HSL
 • Vård och omsorg handlar om att skapa tjänster till skillnad från produkter. Vad säger tjänsteforskningen om olika tjänster och kan det vara en hjälp?
 • Vad innebär kärntjänst, bitjänst och stödtjänst?
 • Hur kan man definiera tjänster inom omsorgen?
 • Värdegrunden – vilken? De trender som råder idag är:
 • Den salutogena teorin
 • Personcentrerad vård och omsorg
 • Varför vara ledare och chef, vilka drivkrafter finns?
 • Vad innebär det att som ledare arbeta värdebaserat?
 • Vad är målet med ett värdebaserat ledarskap och en tydlig värdegrund?
 • Hur påverkar det mig som ledare? Medarbetare? Kunderna?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning med dialog och reflektion.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Värdegrundat ledarskap

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Företagsutbildning

Längd: 1 dag

Datum:
15 november, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2995:- /person. Moms tillkommer.


Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Hur du använder värdegrund för att skapa en verksamhet där de gemensamma värderingarna blir kompassen för alla

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Monica Berglund
SJUKSKÖTERSKA
Lås mer om Monica Berglund

Är i grunden sjuksköterska, har gått den långa vägen och jobbat som vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska och chef på olika nivåer i 35 års tid inom äldreomsorgen hela yrkeslivet.

”Mina drivkrafter är att göra skillnad för i första hand den äldre, att ge dem ett värdigt liv och välbefinnande till livets slut. Även för personalen vill jag göra skillnad, i en sektor som har låg status gäller det att skapa goda arbetsplatser där man får ha roligt på jobbet och ges möjlighet att utvecklas och växa i sitt yrke.”

Avslutar sitt yrkesliv på Tre Stiftelser till årsskiftet och fortsätter därefter som konsult i eget företag.

Det här behöver du fylla i när du bokar en företagsutbildning hos oss:

Steg 1

Du navigerar dig in på utbildningen du vill boka och klickar på:

Steg 2

Du kommer få upp 4 alternativ. Du väljer det som stämmer in på dig:

Steg 3

Du fyller sedan i dina uppgifter – Se fliken ovan

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tips på fler företagsutbildningar

Kris och sorgstöd

Kris och sorgstöd

Utbildningen Kris och sorgstöd ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Lösningsfokuserat arbetssätt

Lösningsfokuserat arbetssätt

Lösningsfokuserat arbetssätt ger dig bland annat kunskaper om samtalsmetodik, intervjuteknik och att uppmärksamma framgångar.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Värdegrundat ledarskap

Värdegrundat ledarskap

Hur du använder värdegrund för att skapa en verksamhet där de gemensamma värderingarna blir kompassen för alla

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande

Stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling lär dig som chef att kunna motivera medarbetare för kompetensutveckling och lärande

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Integration i vård och omsorg

Integration i vård och omsorg

Integration i vård och omsorg skräddarsys i samverkan med chef och berörd personal. Våra utbildare har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda personal från olika kulturer inom vård och omsorg.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss