UTVECKLINGSSAMTALET

Ett viktigt verktyg för framgång och resultat

Utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg för att engagera och motivera dina medarbetare, då detta är avgörande för verksamhetens framgång och resultat.

Utvecklingssamtalet ska handla om hur varje medarbetares arbete fungerat under året, hur de trivs, arbetsbelastning, relationer och hur företagets utveckling förändrar kraven på deras och din avdelnings arbete. Samtalet ska också ta upp varje medarbetares egna tankar om sin utveckling på såväl kort som på lång sikt, och avslutningsvis – vilka behov av kompetensutveckling medarbetaren är i behov av.

Du som chef bör därför ha fokus på verksamheten och den enskildes bidrag till verksamhetens mål och utveckling. Utbildningen Utvecklingssamtalet ger dig kunskap, inspiration och verktyg för att kunna genomföra konstruktiva utvecklingssamtal.

Målgrupp

Denna utbíldning vänder sig till chefer eller personer med någon form av ledaransvar.

Innehåll

 • Utvecklingssamtalet – ett ömsesidigt professionellt samtal med helhetssyn på verksamhet, mål, kompetensbehov och den enskilda medarbetaren
 • Att koppla utvecklingssamtalet till fokus på verksamheten och med den enskildes bidrag till verksamhetens mål och utveckling
 • Att förbereda, planera, genomföra, utvärdera och följa upp utvecklingssamtal
 • Vikten av att uppnå kvalitet i utvecklingssamtalet
 • Grunderna i det professionella samtalet
 • Kommunikationens grundstenar
 • Modell för utvecklingssamtal
 • Betydelsen av att ge personlig feedback.
 • Att skapa engagemang, kontinuitet och gemensamt ansvar för utvecklingssamtalet
 • Att undvika ”artighetsfällan”
 • Att möta och hantera svåra samtalssituationer
 • Att hantera egen och andras komfortgräns
 • Att följa upp utvecklingssamtalet

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska avsnitt som varvas med strukturerad dialog och erfarenhetsutbyte samt praktiska övningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag med möjlighet till uppföljning, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Utvecklingssamtalet

Uppdragsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17