UTREDNING, BESLUT OCH DOKUMENTATION ENLIGT SOL

Vad innebär utredning och beslut enligt SoL?

När man arbetar som sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård är det viktigt att känna till vad som ligger till grund för beslut om olika stöd- och hjälpinsatser eller flyttning till särskilt boende enligt SoL.

Det betyder att man behöver ha kunskaper om vad utredning, beslut och dokumentation enligt SoL innebär. Även om man som sjuksköterska inte har någon dokumentationsskyldighet enligt SoL är det viktigt att känna till personalens skyldighet till social dokumentation i genomförandet samt vad lagen innebär.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård

Innehåll

 • Vad ligger till grund för beslut om olika stöd- och hjälpinsatser och inflyttning till särskilt boende?
 • Vad innebär utredning och beslut enligt SoL?
 • Vad innebär dokumentation enligt SoL?
 • Syftet med social dokumentation
 • Vilka är styrdokumenten och regelverken?
 • Tillämpning av dokumentation enlig SoL i genomförandet och olika typer av dokumentation
 • Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid dokumentation enligt SoL?
 • Hur förhåller sig SoL-dokumentationen till HSL-dokumentationen? Vad skriver man och vad skriver man inte i de olika formerna av dokumentation?
 • Etik, värderingar och ett professionellt förhållningssätt
 • Olika aktörer
 • Rättsäkerhet

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Utredning, beslut och dokumentation enligt SoL

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vad ligger till grund för beslut om olika stöd- och hjälpinsatser eller flyttning till särskilt boende

OMRÅDE Sjuksköterska

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Du som sjuksköterska har ett stort ansvar och måste ha hög kompetens och professionalism. För att utvecklas under hela ditt yrkesliv kommer du att behöva vidareutbilda dig. Vi erbjuder utbildning för sjuksköterskor som vill bredda och fördjupa sin kompetens!

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17