UNDERSKÖTERSKANS KLINISKA BEDÖMNING STEG 2

I vård- och omsorgsarbetet

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 är en fördjupning av Utbildningens steg 1. Under dagen varvas teori och fallbeskrivningar med praktiska övningar.

I utbildningen Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 får du lära dig fortsatt bedömning och omhändertagande av äldre personer med försvårat hälsotillstånd. Syftet är att du ska kunna ge adekvata bedömningar till sjuksköterska eller läkare av hälsotillstånd utifrån valda behandlingar och resultat av valda behandlingar. Syftet är också att prioritera dina första insatser i situationer som är vanligt förekommande i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen, hemsjukvården och äldrevården.

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Under utbildningens steg 1 får du lära dig noggranna och systematiska metoder för att kunna observera och enkelt dokumentera förändringar i brukarens hälsotillstånd. Syftet är att du ska kunna ge adekvat information till sjuksköterska eller läkare samt prioritera dina första insatser i situationer som är vanligt förekommande i det dagliga arbetet.

Innehåll

  • Bedömning av den äldres vitala parametrar
  • Luftvägs- och andningsrelaterade sjukdomar, omvårdnadsåtgärder
  • Infektioner och feber
  • Cirkulationsrelaterade sjukdomar, omvårdnadsåtgärder
  • Nutritionens betydelse
  • Sår och sårvård
  • Smärta och smärtbehandling
  • Beröring inom vården
  • Den palliativa vårdprocessen – hörnstenarna, grundprinciper och omvårdnaden
  • Bemötande av person med psykisk ohälsa

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
11 oktober, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

Gör förfrågan

Utbildningens längd

1 heldag

Målgrupp

Baspersonal inom äldreomsorg, äldrevård och hemsjukvård.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner

Utbildare

Eva Styrwoldt
ANESTESISJUKSKÖTERSKA OCH AMBULANSSJUKSKÖTERSKA
Lås mer om Eva Styrwoldt

Eva är anestesisjuksköterska och ambulanssjuksköterska med Fil mag. i omvårdnad. Hon är en uppskattad föreläsare och utbildare både för KompetensUtvecklingsInstitutet samt på SOS international.

Vanliga frågor

Tips på fler företagsutbildningar

Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor

Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor

Få kunskaper om psykiatriska diagnoser hos äldre och hur du professionellt kan bemöta och stödja personerna.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Autism inom LSS

Autism inom LSS

Autism inom LSS - Företagsutbildningen som handlar om autism och autismliknande tillstånd - orsaker, symtom, diagnos och bedömning.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Äldre, alkohol och våld

Äldre, alkohol och våld

kunskaper om hur alkoholanvändandet ser ut hos äldre och vad det medför.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Dialogisk högläsning och boken i fokus

Dialogisk högläsning och boken i fokus

Du får en Introduktion i och grundkunskaper om hur du kan arbeta språkstimulerande med böcker och högläsning.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

Som sjuksköterska är det viktigt att sätta korrekta omvårdnadsdiagnoser (NANDA) som blir en förutsättning för att sätta in rätt åtgärd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

Kompetensutveckling inom äldreomsorg

Sveriges befolkning lever allt längre. De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med knappt 50 procent. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer därför äldre personers behov av vård och omsorg öka kraftigt de kommande åren. För att hänga med i utvecklingen krävs det att personal och chefer inom området har tillräcklig kompetens och utbildning för att klara av utmaningar som kan uppstå.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin äldreomsorg och hemtjänst som främjar dig och dina medarbetares fortbildning. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17