×

 

TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ I FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Så får vi det att fungera för fler

I den här föreläsningen får ni tips och tricks som hjälper de barn och elever som behöver stöd samtidigt som det gynnar alla.

I Utbildningen går vi igenom hur man kan se över lärmiljön och använda tydliggörande pedagogik för att förskolan och fritidshemmet till platser där de barn vi ibland har svårt att nå kan utvecklas och växa. Utbildningen Tillgänglig lärmiljö i förskola och fritidshem ger dig bland annat kunskaper i tydliggörande pedagogik och struktur, schema och förberedelser för konkreta lärsituationer.

I arbetssättet med tydliggörande pedagogik ger vi barn och elever möjlighet att bli mer självgående. När vi tar ett specialpedagogiskt perspektiv och ser över verksamheten kan ofta små förändringar i lärmiljön göra stor skillnad.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet.

Innehåll

  • Tydliggörande pedagogik, hur det praktiskt kan användas i verksamheten och hur ni kommer igång.
  • Struktur, schema och förberedelser, både för konkreta lärsituationer och vardagliga moment som påklädning och matsituationer.
  • Övergångar, när vi avbryter barn och elever för att byta aktivitet blir det ibland en svår situation, om hur vi kan förbereda och hantera övergångar.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Öppen föreläsning omfattar 3 timmar
För uppdragsbeställning kan den skräddarsys efter behov.

Infoblad för utbildningen Tillgänglig lärmiljö i förskola

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Omfattning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Anneli Karlsson
UTBILDARE OCH HANDLEDARE
Lås mer om Anneli Karlsson

Annelie Karlsson har lång erfarenhet som specialpedagog och rektor. Hon arbetar nu i egna firman Funkkonsulten med att utbilda, handleda och skriva böcker. Bland annat har hon skrivit den mycket populära boken Specialpedagogik för fritids – en grundbok (Studentlitteratur 2020).

Det här behöver du fylla i när du bokar en företagsutbildning hos oss:

Steg 1

Du navigerar dig in på utbildningen du vill boka och klickar på:

Steg 2

Du kommer få upp 4 alternativ. Du väljer det som stämmer in på dig:

Steg 3

Du fyller sedan i dina uppgifter – Se fliken ovan

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tips på fler företagsutbildningar

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent förhållningssätt

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar. Hur kan vi, som personal, arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent synsätt?

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

En magisk språkpåse

En magisk språkpåse

En magisk språkpåse - Att arbeta med språket blir spännande om man stoppar ner sagor, sånger, rim och ramsor, ord och begrepp i vackra påsar.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Motiverande samtal – En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Drama som pedagogiskt verktyg

Drama som pedagogiskt verktyg

Utbildningen Drama som pedagogiskt verktyg lär dig bland annat hur du bjuder in deltagare och hur drama utvecklar perspektivtagande och även empati.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola

Språkutveckling och språkstimulering i förskolan

Språkutveckling och språkstimulering i förskolan

Konkreta strategier för språkutveckling och språkstimulering för alla barn som är beprövade och går att använda både enskilt och i grupp

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan

Under föreläsningen Anknytning i förskolan får du kunskap om anknytning och verktyg för att använda denna i det dagliga arbetet.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Barn och fritid, Förskola

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Förskolan i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom förskola och/eller fritidshem.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss