Stroke

Insjuknande, akut omhändertagande, medicinsk behandling, rehabilitering och omvårdnad

Stroke eller slaganfall är olika namn på hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan. Symtom som plötsligt uppstår i samband med en stroke kan vara förlamning, synstörningar, talsvårigheter, yrsel eller balansproblem. Orsaken till symtomen är att blodet inte når hjärncellerna, det är viktigt att snabbt få vård för att minimera skadorna i hjärnan.

Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige. Personer med diagnosen stroke får ofta leva många år med fysiska, psykiska och sociala svårigheter.

Med tidiga åtgärder, rätt behandling, aktiv rehabilitering och god omvårdnad finns det goda förutsättningar till god livskvalitet. När man arbetar med äldre personer behöver man kunna känna igen det akuta insjuknandet och ha handlingsberedskap. Man måste också ha kunskap om hur man ska motivera och inspirera den enskilda individen till daglig rehabilitering.

Under denna utbildning får man ökad kunskap om insjuknande, akut omhändertagande, medicinsk behandling, rehabilitering och omvårdnad för dessa personer.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom funktionsnedsättning eller äldreomsorg och hemtjänst

Innehåll

 • Vad är stroke? Riksfaktorer, symtom, diagnos och patofysiologi och behandling
 • Fysiska funktionsnedsättningar
 • Kommunikationshinder
 • Perceptions- och kognitiva störningar
 • Psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar
 • Medicinsk behandling
 • Rehabiliteringsarbetet och omvårdnad
 • Hälsa, välbefinnande, motivation,
 • KASAM – Coachande arbetssätt
 • Stöd för närstående
 • Forskning och utveckling

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för utbildningen Stroke

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Om insjuknande, akut omhändertagande, medicinsk behandling, rehabilitering och omvårdnad för dessa personer.

OMRÅDE LSS, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17