STRESSHANTERING OCH FÖREBYGGANDE AV STRES

En utbildning för grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll

Utmaningar och stress är en ofrånkomlig och viktig del av livet, men ibland kan det bli för mycket för oss. Många arbetsplatser har i dag högt tempo med förändringar och ökade krav på effektivitet, vilket ställer stora krav på arbetsgruppen och den enskilde medarbetaren.

Känslan av stress skapas och uppstår i hög grad av mentala och känslomässiga påfrestningar. Denna typ av påfrestning löser vi inte genom vår inneboende kamp- och flyktreaktion, som är gjord för att aktiveras blixtsnabbt, utan att tänka. Utbildningen Stresshantering och förebyggande av stress ger dig bland annat kunskap om stresshanteringsprogram och verktyg för både individer och grupper.

Vi behöver snarare tid att tänka och reflektera för att hitta vägar att stärka vår kraft, balans, välbefinnande och inte minst vårda kreativitet och förmåga till goda arbetsresultat.

Vi erbjuder skräddarsydda seminarier och utvecklingsprogram för att på individ, grupp – och organisationsnivå förebygga och hantera negativ stress och därmed öka livsbalans och välbefinnande. I våra stresshanteringsprogram utgår vi från en systemteoretisk helhetssyn på individ, organisation och arbetsliv och arbetar med konkreta strategier, verktyg och handlingsplaner för individ, grupp och organisation.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare och grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Stresshantering och förebyggande av stress

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Stresshantering och förebyggande av stress - Känslan av stress skapas och uppstår i hög grad av mentala och känslomässiga påfrestningar.

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.