STÖD TILL BARN MED KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Kognitivt stöd till barn och hur man kan tillämpa det i praktiken

Kunskapen om hur teknik, produkter och kognitivt stöd kan användas för att underlätta vardagen har ökat. Rätt stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning ökar möjligheten att bli mer delaktiga i samhället.

Många vet att det finns bra hjälpmedel för den som är blind eller hörselskadad, betydligt färre känner till att det finns bra hjälpmedel för den som lider av psykisk- och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Genom att informera om de hjälpmedel och kognitivt stöd som finns kommer många barn att må mycket bättre och känna sig både säkrare och tryggare. Utbildningen Stöd till barn med kognitiv funktionsnedsättning ger ökad kunskap om kognitivt stöd till barn och hur man kan tillämpa det i praktiken.

En funktionsnedsättning gör att en person inte har samma fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga som de flesta. En funktionsnedsättning kan uppstå som en följd av en medfödd skada eller sjukdom. Den kan också uppstå på grund av en skada eller efter en olycka.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom förskola och fritidshem.

Innehåll

  • Kognitiva funktionsområden – hur påverkas de olika funktionerna vid en kognitiv funktionsnedsättning
  • Olika kognitiva stöd och deras användningsområde
  • Hur underlättar olika typer av stöd vardagen för barn med psykisk/kognitiv funktionsnedsättning?
  • Vilka förutsättningar krävs för att introducera hjälpmedel i den praktiska vardagen?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Föreläsningen omfattar 3 timmar, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Stöd till barn med kognitiv funktionsnedsättning

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Ökad kunskap om kognitivt stöd till barn och hur man kan tillämpa det i praktiken.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.