×
 

SÖMN OCH OMVÅRDNAD PÅ NATTEN

Den normala sömnen

Risken för sömnstörningar och konsumtion av sömnläkemedel ökar med åldern. Idag har vi kunskaper om att sömnstörningar medför hälsorisker och försämrad livskvalitet.

Under utbildningen Sömn och omvårdnad på natten får du lära dig om den normala sömnen och hur hög ålder påverkar sömnen. Vi går igenom hur olika sjukdomar kan störa sömnen, vanliga sömnstörningar, omvårdnadsåtgärder samt om olika typer av läkemedelsbehandling.

Sömn har grundläggande betydelse för alla människor välbefinnande, inte minst på äldres hälsa. Människan sover en tredjedel av sitt liv. Människor som inte sover tillräckligt visar förhöjd sjuklighet, såväl fysisk som psykisk. Äldre människors kropp klarar mindre än en ung persons kropp, vilket gör att för lite sömn påverkar äldre i ännu större uträckning. Sömnens kvalité och kvantitet har avgörande betydelse för tillfrisknande och sinnesstämning. På sjukhus kan patienter inte själva påverka sin omgivning och därmed inte själva bedriva sömnfrämjande egenvård.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal som arbetar i äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Den normala sömnen
  • Sömnfysiologi
  • Sömnförändringar vid åldrandet
  • Demenssjukdomar och sömnproblem
  • Somatiska sjukdomar som ger sömnproblem
  • Omvårdnad på natten
  • Sömnläkemedel

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en halvdag, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för utbildningen Sömn och omvårdnad på natten

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Om den normala sömnen och hur hög ålder påverkar sömnen, vanliga sömnstörningar och omvårdnadsåtgärder.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Lär dig noggranna och systematiska metoder för att kunna observera och enkelt dokumentera förändringar i brukarens hälsotillstånd.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen

Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen

Genus etnicitet och jämställdhet diskuterar möjligheter och utmaningar. Du får kunskaper och verktyg att arbeta med genus, etnicitet och jämställdhet

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Utbildningen Diabetes mellitus ger dig kunskaper om sjukdomen och om de olika läkemedlen som man använder för att behandla sjukdomen.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Jagstödjande förhållningssätt

Jagstödjande förhållningssätt

Jagstödjande förhållningssätt ger dig redskap för att hjälpa personen att på bästa sätt bruka sina kvarvarande funktioner – att ta vara på det friska

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Medicinska diagnoser

Medicinska diagnoser

Medicinska diagnoser ger dig som sjuksköterska möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring de vanligaste medicinska diagnoserna hos sjuka äldre

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Munhälsa och munvård

Munhälsa och munvård

Syftet med Munhälsa och munvård är att ge ökade kunskaper om munnen och åldrandet samt få praktiska råd och tips. De senaste forskningsrönen.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss