SÖMN

Inom äldreomsorg och hemtjänst

Om den normala sömnen och hur hög ålder påverkar sömnen, vanliga sömnstörningar och omvårdnadsåtgärder. Risken för sömnstörningar och konsumtion av sömnläkemedel ökar med åldern. Idag har vi kunskaper om att sömnstörningar medför hälsorisker och försämrad livskvalitet.

Under utbildningen Sömn får du lära dig om den normala sömnen och hur hög ålder påverkar sömnen. Vi går igenom hur olika sjukdomar kan störa sömnen, vanliga sömnstörningar, omvårdnadsåtgärder samt om olika typer av läkemedelsbehandling.

Sömn har grundläggande betydelse för alla människor välbefinnande, inte minst på äldres hälsa. Människan sover en tredjedel av sitt liv. Människor som inte sover tillräckligt visar förhöjd sjuklighet, såväl fysisk som psykisk. Äldre människors kropp klarar mindre än en ung persons kropp, vilket gör att för lite sömn påverkar äldre i ännu större uträckning. Sömnens kvalité och kvantitet har avgörande betydelse för tillfrisknande och sinnesstämning. På äldreboende och inom hemtjänst kan äldre människor inte själva påverka sin omgivning och därmed inte på egen hand bedriva sömnfrämjande egenvård.

Innehåll

  • Den normala sömnen – vad är sömn?
  • Sömnfysiologi
  • Sömnförändringar vid åldrandet
  • Vad krävs för att erhålla god sömn?
  • Demenssjukdomar och sömnproblem
  • Somatiska sjukdomar som ger sömnproblem
  • Omvårdnad på natten
  • Läkemedel och sömn på natten
  • Kunskap om sömn hos personal inom vård och omsorg

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
28 september, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams

Utbildning inställd

Längd

1 heldag

Målgrupp

Personal som arbetar i äldreomsorg och hemtjänst.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Utbildare

Agneta Markström
DOCENT OCH ÖVERLÄKARE VID SÖMNUTREDNINGSMOTTAGNINGEN
Lås mer om Agneta Markström

Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni , dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Utbildar och föreläser om sömn för individer och grupper inom olika hälsoprofessioner. Forskar om sömnstörningar hos personer med dygnsrytmförskjutningar, insomni och trötthetsproblematik.
Arbetar som konsult vid Astrid Lindgrens barnsjukhus med utredning och behandling av barn i behov av andningsstöd i hemmet.

Vanliga frågor

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17

Symbol äldreomsorg

Kompetensutveckling inom äldreomsorg

Sveriges befolkning lever allt längre. De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med knappt 50 procent. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer därför äldre personers behov av vård och omsorg öka kraftigt de kommande åren. För att hänga med i utvecklingen krävs det att personal och chefer inom området har tillräcklig kompetens och utbildning för att klara av utmaningar som kan uppstå.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin äldreomsorg och hemtjänst som främjar dig och dina medarbetares fortbildning. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Utbildningstips

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Under utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Rättshaveristiskt beteende

Rättshaveristiskt beteende

Vad är det som leder till ett rättshaveristiskt beteende?

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

NPF och tydliggörande pedagogik inom LSS

NPF och tydliggörande pedagogik inom LSS

NPF och tydliggörande pedagogik kan vara ett sätt för personal inom LSS verksamhet att få verktyg till att skapa en tydligare och mer tillgänglig miljö på boendet eller i verksamheten.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Autism inom LSS

Autism inom LSS

Autism inom LSS - Företagsutbildningen som handlar om autism och autismliknande tillstånd - orsaker, symtom, diagnos och bedömning.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Taktil Stimulering – introduktion

Taktil Stimulering – introduktion

Ger dig bland annat kunskaper om huden uppbyggnad och receptorer och hjärnans svar på beröring

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

UTBILDNINGSTID Individanpassad

DATUM Se aktuella datum

Psykisk ohälsa inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS

Få kunskaper för vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum