SOCIALT INNEHÅLL – ATT FRÄMJA LIVSMENING

Teamarbete och gemensamt lärande för utveckling

Det sociala innehållet i vardagen är viktigt för att äldre personer ska kunna uppleva en meningsfull tillvaro.

Betydelsen av att få människor att uppleva tillvaron som meningsfull samt att ge hopp, motivation och livsglädje är livsviktigt inte minst i äldreomsorgen. Att skapa dessa ”mjuka värden” är centralt. Dessa värden är viktiga beståndsdelar av det sociala innehållet i äldreomsorgen. För många idéburna organisationer är detta drivkraften och främsta fokus. Utbildningen Socialt innehåll – Att främja livsmening ger dig bland annat kunskaper i åldrandets villkor och den äldres perspektiv, levnadsberättelse och livsresa.

Vi erbjuder en utbildning som handlar om hur man med stöd i ett helhetstänkande kan förbättra det sociala innehållet för äldre personer i äldreomsorg och hemtjänst.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Åldrandets villkor och den äldres perspektiv, levnadsberättelse och livsresa
  • Att möta äldres existentiella ensamhet – möjligheter och utmaningar som personal
  • Vad är och kan menas med ”socialt innehåll” – går det att definiera och vems definition är ”sann” ?
  • Socialt innehåll i ́tre dimensioner – en tankemodell
  • Funktionsbevarande / rehabiliterande förhållningssätt, socialt innehåll, salutogenes, bra bemötande och värdegrund – en oskiljbar helhet
  • Att stödja socialt synsätt och meningsfullhet genom salutogent arbetssätt och förhållningssätt
  • Teamarbete och gemensamt lärande för utveckling

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för utbildningen Socialt innehåll – Att främja livsmening

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Socialt innehåll – Att främja livsmening. Hur man med stöd i ett helhetstänkande kan förbättra det sociala innehållet för äldre personer.

OMRÅDE Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Recensioner om utbildningen

Föreläsaren vet vad hon talar om

Föreläsaren vet vad hon talar om och det är lätt att sätta in exemplen i sin egen vardag och arbetssituation. Jag fick många goda råd. Tack för en fin dag!

Sätter ord på "tyst kunskap".

En kurs som vänder sig direkt till verkligheten här och nu. Sätter ord på ”tyst kunskap”.

Fördjupning i mitt dagliga arbete.

Som en fördjupning i mitt dagliga arbete.

En givande dag

En givande dag med bra föreläsare som fängslar en. Lärorikt!

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17