SOCIALT INNEHÅLL – ATT FRÄMJA LIVSMENING

Teamarbete och gemensamt lärande för utveckling

Det sociala innehållet i vardagen är viktigt för att äldre personer ska kunna uppleva en meningsfull tillvaro.

Betydelsen av att få människor att uppleva tillvaron som meningsfull samt att ge hopp, motivation och livsglädje är livsviktigt inte minst i äldreomsorgen. Att skapa dessa ”mjuka värden” är centralt. Dessa värden är viktiga beståndsdelar av det sociala innehållet i äldreomsorgen. För många idéburna organisationer är detta drivkraften och främsta fokus. Utbildningen Socialt innehåll – Att främja livsmening ger dig bland annat kunskaper i åldrandets villkor och den äldres perspektiv, levnadsberättelse och livsresa.

Vi erbjuder en utbildning som handlar om hur man med stöd i ett helhetstänkande kan förbättra det sociala innehållet för äldre personer i äldreomsorg och hemtjänst.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Åldrandets villkor och den äldres perspektiv, levnadsberättelse och livsresa
  • Att möta äldres existentiella ensamhet – möjligheter och utmaningar som personal
  • Vad är och kan menas med ”socialt innehåll” – går det att definiera och vems definition är ”sann” ?
  • Socialt innehåll i ́tre dimensioner – en tankemodell
  • Funktionsbevarande / rehabiliterande förhållningssätt, socialt innehåll, salutogenes, bra bemötande och värdegrund – en oskiljbar helhet
  • Att stödja socialt synsätt och meningsfullhet genom salutogent arbetssätt och förhållningssätt
  • Teamarbete och gemensamt lärande för utveckling

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för utbildningen Socialt innehåll – Att främja livsmening

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Socialt innehåll – Att främja livsmening. Hur man med stöd i ett helhetstänkande kan förbättra det sociala innehållet för äldre personer.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Recensioner om utbildningen

Föreläsaren vet vad hon talar om

Föreläsaren vet vad hon talar om och det är lätt att sätta in exemplen i sin egen vardag och arbetssituation. Jag fick många goda råd. Tack för en fin dag!

Sätter ord på "tyst kunskap".

En kurs som vänder sig direkt till verkligheten här och nu. Sätter ord på ”tyst kunskap”.

Fördjupning i mitt dagliga arbete.

Som en fördjupning i mitt dagliga arbete.

En givande dag

En givande dag med bra föreläsare som fängslar en. Lärorikt!

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Den geriatriska patienten

Den geriatriska patienten

Syftar till att ge kunskap och förståelse för äldres vitalparametrar samt hur vi identifierar akuta sjukdomar

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Demensutbildning Grund

Demensutbildning Grund

Personal som möter människor som har demens behöver ha gedigen kompetens för att det ska bli ett bra möte.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Kost och nutrition senare i livet

Kost och nutrition senare i livet

Hur förändras behov och förutsättningar för kost och nutrition senare i livet? Hur kan munhälsa, medicinering och samsjuklighet påverka matintag och behov?

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Lär dig noggranna och systematiska metoder för att kunna observera och enkelt dokumentera förändringar i brukarens hälsotillstånd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

Palliativ vård – Livets slutskede

Palliativ vård – Livets slutskede

Kunskap om sorg och sorgebearbetning och ett empatiskt bemötande.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

DATUM Se aktuella datum

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17