×
 

SOCIAL DOKUMENTATION FÖR CHEFER INOM LSS

Vilket ansvar har du som chef?

Denna utbildning ger dig som chef inom LSS-verksamhet kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen. Vad är egentligen ditt ansvar? Vilka styrdokument och regelverk reglerar kraven på dokumentation.

Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Social dokumentation för chefer inom LSS är en viktig del av kvalitetsarbetet.

Under utbildningen får du även idéer och inspiration kring hur du kan stödja och handleda medarbetare i arbetet med dokumentation.

Innehåll

 • Personakt och genomförandeplan som grund
 • Syftet med social dokumentation
 • Social dokumentation en viktig del av kvalitetsarbetet
 • Aktuella styrdokument och regelverk
 • Tillämpning av social dokumentation, olika typer av dokumentation – journalanteckningar, daganteckningar
 • Vad innebär det att ha ett salutogent och socialt synsätt vid social dokumentation?
 • Hur förhåller sig social dokumentation till HSL- dokumentation?
 • Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan du skriva?
 • Olika aktörer och systematiskt samarbete kring den sociala dokumentationen
 • Rättssäkerhet
 • Tillsyn och tillsynsärenden
 • Att organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen
 • Chefens engagemang och kompetens
 • Hur kan jag som chef stödja och handleda personalen i arbetet med social dokumentation?

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
9 februari, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2795:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Chefer och ansvariga för social dokumentation i LSS-verksamhet.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Marie Wendin
KONSULT, FÖRELÄSARE, UTBILDARE OCH VÅRDLÄRARE
Lås mer om Marie Wendin

Marie har en bred kompetens och lång erfarenhet inom socialtjänstens olika verksamhets områden. Marie har tidigare arbetat som chef, utbildningshandläggare, strateg inom äldreomsorg och har som konsult arbetat med individer, grupper och organisationer som handledare, föreläsare inom offentlig och privat verksamhet som bedriver socialtjänstuppdrag.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Assistentutbildning

Assistentutbildning

Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. Assistentutbildningen ger dig förståelse för villkoren med arbetet

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Taktil Stimulering – introduktion

Taktil Stimulering – introduktion

Ger dig bland annat kunskaper om huden uppbyggnad och receptorer och hjärnans svar på beröring

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning gör personal inom omsorg ofta. Då är det viktigt att ha rätt kunskap och kompetens.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Förhållningssätt och bemötandemodeller inom LSS

Förhållningssätt och bemötandemodeller inom LSS

Förhållningssätt och bemötandemodeller inom LSS ska ge människor den kompetens som behövs för att bemöta svårigheter som funktionshinder kan medföra

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö ger dig bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss