SOCIAL DOKUMENTATION ENLIGT ICF FÖR PERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN

Om att arbeta med den sociala dokumentationen enligt ICF

Socialstyrelsen har regeringsuppdrag att stödja införandet av modellen Äldres behov i centrum i landets kommuner. Detta innebär att omsorgen av de äldre skall bli behovsstyrd snarare än insatsstyrd.

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Social dokumentation enligt ICF för personal innebär att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser vilket gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker.

Utbildningen ger kunskaper om vad social dokumentation enligt ICF innebär. Under utbildningen får du även stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen utifrån modellen ”äldres behov i centrum” och klassificeringssystemet ICF.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen

Innehåll

 • Syftet med social dokumentation
 • Processinriktade biståndsbeslut – och insatser
 • Skillnad mellan insatsstyrd och behovsstyrd verksamhet
 • Terminologi enligt ICF, ett gemensamt språk
 • Samtalsmetodik – vikten av att samtala
 • Självbestämmande, delaktighet och individanpassning
 • Vilka är styrdokumenten och regelverken
 • Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan du skriva
 • Gott bemötande, värderingar och ett professionellt förhållningssätt
 • Vikten av att upprätta en fungerande behovsstyrd genomförandeplan
 • Kontaktmannaskapets roll
 • Rättsäkerhet
 • Utredning av avvikelserrapportering

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Öppen föreläsning omfattar 1 heldag
För uppdragsbeställning kan den skräddarsys efter behov.

Infoblad för utbildningen Social dokumentation för personal inom äldreomsorgen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.