×

 

SOCIAL DOKUMENTATION ENLIGT ICF FÖR PERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN

Om att arbeta med den sociala dokumentationen enligt ICF

Socialstyrelsen har regeringsuppdrag att stödja införandet av modellen Äldres behov i centrum i landets kommuner. Detta innebär att omsorgen av de äldre skall bli behovsstyrd snarare än insatsstyrd.

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Social dokumentation enligt ICF för personal innebär att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser vilket gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker.

Utbildningen ger kunskaper om vad social dokumentation enligt ICF innebär. Under utbildningen får du även stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen utifrån modellen ”äldres behov i centrum” och klassificeringssystemet ICF.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen

Innehåll

 • Syftet med social dokumentation
 • Processinriktade biståndsbeslut – och insatser
 • Skillnad mellan insatsstyrd och behovsstyrd verksamhet
 • Terminologi enligt ICF, ett gemensamt språk
 • Samtalsmetodik – vikten av att samtala
 • Självbestämmande, delaktighet och individanpassning
 • Vilka är styrdokumenten och regelverken
 • Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan du skriva
 • Gott bemötande, värderingar och ett professionellt förhållningssätt
 • Vikten av att upprätta en fungerande behovsstyrd genomförandeplan
 • Kontaktmannaskapets roll
 • Rättsäkerhet
 • Utredning av avvikelserrapportering

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Öppen föreläsning omfattar 1 heldag
För uppdragsbeställning kan den skräddarsys efter behov.

Infoblad för utbildningen Social dokumentation för personal inom äldreomsorgen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Föreläsning
FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Föreläsning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Socialstyrelsen rekommenderar att biståndshandläggare och LSS-handläggare som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom erbjuds utbildning om demenssjukdom.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Sinnen och minnen

Sinnen och minnen

Sinnen och minnen lär dig att arbeta på ett sätt som bekräftar personer med demenssjukdom utifrån de sinnen och de kommunikativa nivåer som är intakta

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Grundkurs i kommunikation och AKK

Grundkurs i kommunikation och AKK

Främja förutsättningarna för god kommunikation

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning gör personal inom omsorg ofta. Då är det viktigt att ha rätt kunskap och kompetens.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss