SMÄRTA HOS ÄLDRE

Ger kunskaper om fysiologiska förändringar, utvärdering och behandling av smärtor samt senaste från forskningen inom området.

Behovet av kunskap är stort då en underbehandlad smärta inte bara ger kvarstående smärtproblem utan skapar även ohälsa i form av sömnsvårigheter, depression, rörelsebegränsning vilket på sikt leder till sämre kroppsfunktion.

Smärta hos äldre är vanligt förekommande och kan ta sig olika uttryck. Att ha ont är en av de vanligaste orsaker till att söka sjukvård och med stigande ålder så ökar besvären och behovet av adekvat smärtlindring. Tyvärr blir idag många äldre både underdiagnostiserade och ibland underbehandlade vad gäller smärta, många gånger p.g.a. okunskap då det hela är komplext.

Under den här utbildningsdagen får man ökade kunskaper om fysiologiska förändringar, kunskap för att utvärdera smärtan, behandling av smärtan samt det senaste från forskningen inom smärta.

Innehåll

 • Definition av smärta
 • Förklaringsmodell vid långvarig smärta/ Sensitisering
 • Smärttyper, innefattar även nya smärtindelningen
 • Smärtskattning/ smärtanalys/ dokumentation
 • Farmakologisk behandling, biverkningar & fallgropar
 • Smärttrappan – varför passar inte den till de äldre?
 • Svaga/starka Opioider – hur ska vi förhålla oss till dem?
 • Morfinpreparat – när blir t ex. nedsatt njurfunktion ett problem?
 • Palliativ omvårdnad och Vikten av anhörigstöd
 • Komplementära behandlingar inklusive Fysisk aktivitet
 • Fallbeskrivningar
 • Omvårdnadsaspekter/Omvårdnadsåtgärder vid smärta.

Företagsanpassa utbildningen

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

MÅLGRUPP Se aktuella datum

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Gör förfrågan

Behöver du hjälp?

Chatta med oss på hemsidan
Eller kontakta Företagsutbildningen

Utbildningens längd

1 heldag

Målgrupp

Sjuksköterskor, undersköterskor, chefer inom äldreomsorg och hemsjukvård, sjukgymnaster/fysioterapeuter, MAS, sjukvårdsbiträden, arbetsterapeuter.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner

Utbildare

Ulrika Thorsson
LEGITIMERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA OCH SMÄRTSKÖTERSKA
Lås mer om Ulrika Thorsson

Ulrika har 25 års klinisk erfarenhet utav svårigheter som uppkommer till följd av smärta och hur smärta påverkar livet för den drabbade. En flitigt anlitad föreläsare och kurshållare.

Vanliga frågor

Tips på fler företagsutbildningar

Barns inlärning och lärande

Barns inlärning och lärande

Föreläsningen Barns inlärning och lärande ger insikter om hur den nya forskningen och Lpfö-18 kan tillämpas i det dagliga arbetet med barnen.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Kvällstid

DATUM Se aktuella datum

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC innebär att man utgår från individens behov, resurser, mål och resultat.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

Som sjuksköterska är det viktigt att sätta korrekta omvårdnadsdiagnoser (NANDA) som blir en förutsättning för att sätta in rätt åtgärd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Att vara ny som chef

Att vara ny som chef

Att vara ny som chef ger dig kunskaperna om hur du utvecklar medarbetare och grupper samt leder och utvecklar verksamheten.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Ledarskap

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

ADHD i skolan

ADHD i skolan

ADHD i skolan är en komplex funktionsnedsättning som påverkar varje individ på olika sätt. Hur kan du som pedagog tänka kring barn med diagnosen?

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Fritidshem, Skola

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Tecken som stöd

Tecken som stöd

Du får en introduktion och grundkunskaper om teckenkommunikation och får prova på att använda tecken som stöd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Kompetensutveckling inom äldreomsorg

Sveriges befolkning lever allt längre. De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med knappt 50 procent. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer därför äldre personers behov av vård och omsorg öka kraftigt de kommande åren. För att hänga med i utvecklingen krävs det att personal och chefer inom området har tillräcklig kompetens och utbildning för att klara av utmaningar som kan uppstå.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin äldreomsorg och hemtjänst som främjar dig och dina medarbetares fortbildning. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17