×

 

SMÄRTA HOS ÄLDRE

Ger kunskaper om fysiologiska förändringar, utvärdering och behandling av smärtor samt senaste från forskningen inom området.

Behovet av kunskap är stort då en underbehandlad smärta inte bara ger kvarstående smärtproblem utan skapar även ohälsa i form av sömnsvårigheter, depression, rörelsebegränsning vilket på sikt leder till sämre kroppsfunktion.

Smärta hos äldre är vanligt förekommande och kan ta sig olika uttryck. Att ha ont är en av de vanligaste orsaker till att söka sjukvård och med stigande ålder så ökar besvären och behovet av adekvat smärtlindring. Tyvärr blir idag många äldre både underdiagnostiserade och ibland underbehandlade vad gäller smärta, många gånger p.g.a. okunskap då det hela är komplext.

Under den här utbildningsdagen får man ökade kunskaper om fysiologiska förändringar, kunskap för att utvärdera smärtan, behandling av smärtan samt det senaste från forskningen inom smärta.

Målgrupp

Sjuksköterskor, undersköterskor, chefer inom äldreomsorg och hemsjukvård, sjukgymnaster/fysioterapeuter, MAS, sjukvårdsbiträden, arbetsterapeuter.

Innehåll

 • Definition av smärta
 • Förklaringsmodell vid långvarig smärta/ Sensitisering
 • Smärttyper, innefattar även nya smärtindelningen
 • Smärtskattning/ smärtanalys/ dokumentation
 • Farmakologisk behandling, biverkningar & fallgropar
 • Smärttrappan – varför passar inte den till de äldre?
 • Svaga/starka Opioider – hur ska vi förhålla oss till dem?
 • Morfinpreparat – när blir t ex. nedsatt njurfunktion ett problem?
 • Palliativ omvårdnad och Vikten av anhörigstöd
 • Komplementära behandlingar inklusive Fysisk aktivitet
 • Fallbeskrivningar
 • Omvårdnadsaspekter/Omvårdnadsåtgärder vid smärta.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Smärta hos äldre

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
27 oktober, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2795:- /person. Moms tillkommer.

Adress: KUI Utbildningscenter, Fridhemsplan, Drottningholmsvägen 39 A,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Omfattning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Utbildare

Ulrika Thorsson
LEGITIMERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA OCH SMÄRTSKÖTERSKA
Lås mer om Ulrika Thorsson

Ulrika har 25 års klinisk erfarenhet utav svårigheter som uppkommer till följd av smärta och hur smärta påverkar livet för den drabbade. En flitigt anlitad föreläsare och kurshållare.

Det här behöver du fylla i när du bokar en företagsutbildning hos oss:

Steg 1

Du navigerar dig in på utbildningen du vill boka och klickar på:

Steg 2

Du kommer få upp 4 alternativ. Du väljer det som stämmer in på dig:

Steg 3

Du fyller sedan i dina uppgifter – Se fliken ovan

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tips på fler företagsutbildningar

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska ge förutsättningar att höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Utbildningen Diabetes mellitus ger dig kunskaper om sjukdomen och om de olika läkemedlen som man använder för att behandla sjukdomen.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Lex Sarah webbutbildning

Lex Sarah webbutbildning

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan personal genomgå Lex Sarah webbutbildning i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning, Webbutbildning

Palliativ vård – Livets slutskede

Palliativ vård – Livets slutskede

Palliativ vård - livets slutskede ger dig kunskap om sorg och sorgebearbetning och lär dig hur du genom ett empatiskt bemötande ger stöd och trygghet

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg. Få forskning bakom samt verktyg för att kartlägga och skapa möjligheter till ett gott liv med värdighet och mening som fokus.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning gör personal inom omsorg ofta. Då är det viktigt att ha rätt kunskap och kompetens.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss