SKADLIGT BRUK OCH BEROENDE AV ALKOHOL

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling

Mer än en halv miljon svenskar har ett skadligt bruk eller är beroende av alkohol. De sociala och medicinska konsekvenserna för såväl den som dricker som dess omgivning är mycket omfattande och gör alkohol till vårt största socialmedicinska problem. Samtidigt nås endast mindre än en av fem av alla dessa personer av någon form av behandlingsinsats. Vetenskapliga studier visar att vården inte uppfattas som attraktiv för denna målgruppen. Det krävs därför ett nytänkande inom detta område, såväl vad avser vårdens innehåll som dess former.

Denna utbildningsdag syftar till att ge övergripande kunskaper om skadligt bruk och beroende av alkohol för personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och frivilligorganisationer.

En bakgrund ges där alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt en översikt över resultaten från behandlingsforskningen.

Därefter beskrivs behandlingsupplägg baserade på Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling. Detta innefattar dels insatser för den stora gruppen med begränsade beroendetillstånd där den sociala situationen oftast är stabil. Dels insatser för den mindre gruppen med mer uttalade beroendetillstånd, ofta komplicerad av sociala problem och psykisk ohälsa.

Målgrupp

Chefer och personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra som arbetar inom denna sektor.

Innehåll

  • Alkoholvanor i befolkningen; män och kvinnor, åldersgrupper, utveckling över tid
  • Alkoholens hälsoeffekter
  • Varför kommer flertalet med alkoholproblem inte till behandling?
  • Hur kan beroendevårdens rykte förbättras?
  • Behandlingsforskning
  • Personcentrerad behandling
  • Kontrollerat drickande eller helnykterhet?
  • Behandling via webben
  • Behandling utanför specialistvården: vad kan primärvården, företagshälsovården och socialtjänsten göra?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Skadligt bruk och beroende av alkohol

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Skadligt bruk och beroende av alkohol - Alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt översikt över resultaten från behandlingsforskning

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.