Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

För sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården utan tillgänglig läkare är det viktigt att kunna göra noggranna och systematiska bedömningar. Skälet till detta är att du ska kunna ge adekvata faktaupplysningar till läkare eller göra bedömning av om en person behöver uppsöka akutsjukvård.

Legitimerade sjuksköterskor har kompetens och insikt för att i normala fall prioritera sina arbetsuppgifter utifrån patientens, verksamhetens och personalens behov. Att prioritera betyder att välja något före något annat. I hälso- och sjukvården kan det till exempel handla om att en typ av behandling väljs före en annan eller att en patient behandlas före någon annan. Prioriteringarna grundas på hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först. Utbildningen sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 ger dig stärkt kunskap om betydelsen av dokumentation och överrapportering, samt bedömning av buk, lungor, hjärta m.m.

Mål med utbildningen

Under den här utbildningen kommer du som sjuksköterska att få en betydande ökning av din kunskap när det gäller att göra bedömningar som möjliggör snabbare och säkrare prioriteringar inom vården. Genom att förvärva avancerade bedömningsfärdigheter kommer du att vara bättre rustad att hantera olika kliniska situationer och göra beslut som kan vara avgörande för patienternas välmående.

Denna utbildning kommer att fokusera på att utveckla din förmåga att snabbt analysera och bedöma patienters tillstånd och behov. Du kommer att lära dig att identifiera de mest brådskande problemen och ta hänsyn till olika faktorer som påverkar prioriteringen av vårdinsatser. Detta är av stor betydelse för att säkerställa att patienterna får rätt vård i rätt tid, vilket kan ha en direkt inverkan på deras utfall och tillfrisknande.

Genom att delta i denna utbildning kommer du att kunna utveckla din kompetens och förtroende som sjuksköterska och förbättra din förmåga att göra kritiska beslut inom vården. Detta kommer inte bara att gynna dig som professionell, utan också de patienter du vårdar, vilket är av yttersta vikt inom sjukvården.

Missa inte steg 2

Utbildningens andra steg, "Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2" kommer att fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare inom sjukvården. En viktigt aspekt som denna del av utbildningen kommer att fokusera på är din förmåga att inleda en grundläggande behandling när det är bråttom och innan ytterligare hjälp kan nå patienten.

Utbildningen kommer att rusta dig med praktiska färdigheter och teoretisk kunskap som du kan använda i ditt dagliga arbete som sjuksköterska. Det är ett viktigt bidrag till din kompetens och ger dig förtroende för att ta itu med akuta situationer och tillhandahålla effektiv och omsorgsfull vård till dina patienter.

Företagsutbildning

Längd: 1 dag

Datum:
18 januari, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsutbildning

Längd: 1 dag

Datum:
21 mars, 2024 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Målgrupp

Utbildningen är till för sjuksköterskor inom primärvård, hälso-sjukvård i hemmet, öppenvård samt psykiatrin.

Utbildningens innehåll

  • Allmänt om inspektion, auskultation, perkussion, palpation och praktisk tillämpning.
  • Betydelse av dokumentation och överrapportering.
  • Bedömning av lungor.
  • Bedömning av buk.
  • Bedömning av neurologisk status.
  • Bedömning av hjärta.

Utbildningens föreläsare

Eva Styrwoldt

ANESTESISJUKSKÖTERSKA OCH AMBULANSSJUKSKÖTERSKA

Eva är anestesisjuksköterska och ambulanssjuksköterska med Fil mag. i omvårdnad. Hon är en uppskattad föreläsare och utbildare både för KompetensUtvecklingsInstitutet samt på SOS international.

Sjuksköterskans kliniska bedömning

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Vill du se fler öppna utbildningar? Gå till vår samlade överblick »

Vanliga frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07