SJUKSKÖTERSKAN SOM LEDARE, PEDAGOG OCH HANDLEDARE

En utbildning för dig som vill stärkas och utvecklas i rollen som ledare, pedagog och handledare

Idag är det många sjuksköterskor som i sitt arbete har någon form av ledarroll. Det kan handla om att vara ledare för en grupp, ett visst projekt eller kanske att man är handledare av något slag. Att regelbundet uppdatera personalens kunskaper ger förutsättning för ett omvårdnadsarbete där personalen arbetar mot gemensamma mål. Det kan handla om kunskap relaterat till enskilda personer, generella omvårdnadsproblem eller information vid personalmöten. Sjuksköterskan ska också kunna ge information och handledning till anhöriga till exempel vid anhörigträffar.

Utbildningen Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare fokuserar vi på sjuksköterskans ledarroll och hur man på ett bra och trovärdigt sätt ska kunna ge information, stöd, handledning och utbildning.

För att vara framgångsrik i sin ledarroll är det viktigt att utveckla pedagogiska färdigheter för att skapa en väl fungerande grupp i ett trivsamt och produktivt arbetsklimat. Denna utbildning ger dig kunskaper om bland annat delaktighet, återkoppling, känsliga samtal och konflikthantering.

Du får både faktakunskaper och praktiska färdigheter i ledarskap, teamutveckling, problemlösning och kommunikation.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till sjuksköterskor inom kommunala hälso- och sjukvård och som vill stärkas och utvecklas i rollen som ledare.

Innehåll

Sjuksköterskan som pedagog och handledare
 • Skillnader mellan undervisning och handledning
 • Förutsättningar för att kunna ge resp. ta emot ny kunskap, information
 • Arbetsprocesser
 • Formell och reell kompetens
 • Olika former av handledning
 • Lyssnandet, empati, normer och värderingar
 • Spegling, granskning, utvärdering, feed-back
 • Känslor som uppkommer i handledning
 • Försvarsmekanismer
 • Det icke verbala språket – Att tolka signaler
 • Att inta olika roller, maktpositioner
 • Att förbereda handledning, information, undervisning
 • Hur vet jag att information, handledning eller undervisningen nått fram till personalen, studenten eller den anhörige?
Sjuksköterskan som ledare
 • Sjuksköterska och ledare – utmaningar och möjligheter
 • Hur blir vi ett team
 • Förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang
 • Kommunikation, återkoppling och känsliga samtal
 • Att hantera och förebygga konflikter

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Under utbildningen utarbetar vi också ett konkret handledningsmaterial.

Omfattning

Utbildningen omfattar 1-2 dagar, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Sjuksköterska, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor

Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor

Få kunskaper om psykiatriska diagnoser hos äldre och hur du professionellt kan bemöta och stödja personerna.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Riksforum för sjuksköterskor 8-9 december 2022

Riksforum för sjuksköterskor 8-9 december 2022

Årets konferens för sjuksköterskor hålls i Stockholm. Lyssna till bl.a. Anders Ekholm, Malin Hofflander och Eva Styrwoldt.

DATUM 8-9 december 2022

OMRÅDE Sjuksköterska

TYP Konferens

Sårbehandling

Sårbehandling

Hur olika typer av sår skall behandlas och även hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 ger dig kunskap inför att ge adekvata faktaupplysningar eller bedöma om en person behöver uppsöka akutsjukvård

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

NANDA – Omvårdnads­dokumentation

Som sjuksköterska är det viktigt att sätta korrekta omvårdnadsdiagnoser (NANDA) som blir en förutsättning för att sätta in rätt åtgärd.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Du som sjuksköterska har ett stort ansvar och måste ha hög kompetens och professionalism. För att utvecklas under hela ditt yrkesliv kommer du att behöva vidareutbilda dig. Vi erbjuder utbildning för sjuksköterskor som vill bredda och fördjupa sin kompetens!

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17