×

 

SJUKSKÖTERSKAN SOM LEDARE, PEDAGOG OCH HANDLEDARE

En utbildning för dig som vill stärkas och utvecklas i rollen som ledare, pedagog och handledare

Idag är det många sjuksköterskor som i sitt arbete har någon form av ledarroll. Det kan handla om att vara ledare för en grupp, ett visst projekt eller kanske att man är handledare av något slag. Att regelbundet uppdatera personalens kunskaper ger förutsättning för ett omvårdnadsarbete där personalen arbetar mot gemensamma mål. Det kan handla om kunskap relaterat till enskilda personer, generella omvårdnadsproblem eller information vid personalmöten. Sjuksköterskan ska också kunna ge information och handledning till anhöriga till exempel vid anhörigträffar.

Utbildningen Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare fokuserar vi på sjuksköterskans ledarroll och hur man på ett bra och trovärdigt sätt ska kunna ge information, stöd, handledning och utbildning.

För att vara framgångsrik i sin ledarroll är det viktigt att utveckla pedagogiska färdigheter för att skapa en väl fungerande grupp i ett trivsamt och produktivt arbetsklimat. Denna utbildning ger dig kunskaper om bland annat delaktighet, återkoppling, känsliga samtal och konflikthantering.

Du får både faktakunskaper och praktiska färdigheter i ledarskap, teamutveckling, problemlösning och kommunikation.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till sjuksköterskor inom kommunala hälso- och sjukvård och som vill stärkas och utvecklas i rollen som ledare.

Innehåll

Sjuksköterskan som pedagog och handledare
 • Skillnader mellan undervisning och handledning
 • Förutsättningar för att kunna ge resp. ta emot ny kunskap, information
 • Arbetsprocesser
 • Formell och reell kompetens
 • Olika former av handledning
 • Lyssnandet, empati, normer och värderingar
 • Spegling, granskning, utvärdering, feed-back
 • Känslor som uppkommer i handledning
 • Försvarsmekanismer
 • Det icke verbala språket – Att tolka signaler
 • Att inta olika roller, maktpositioner
 • Att förbereda handledning, information, undervisning
 • Hur vet jag att information, handledning eller undervisningen nått fram till personalen, studenten eller den anhörige?
Sjuksköterskan som ledare
 • Sjuksköterska och ledare – utmaningar och möjligheter
 • Hur blir vi ett team
 • Förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang
 • Kommunikation, återkoppling och känsliga samtal
 • Att hantera och förebygga konflikter

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Under utbildningen utarbetar vi också ett konkret handledningsmaterial.

Omfattning

Utbildningen omfattar 1-2 dagar, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Sjuksköterska, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Föreläsning
FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Föreläsning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar

Äldres munhälsa

Äldres munhälsa

kunskaper om hur du som sjuksköterska kan minska riskerna med oral hälsa.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning

Omvårdnadsdokumentation för sjuksköterskor

Omvårdnadsdokumentation för sjuksköterskor

Omvårdnadsdokumentation ger dig praktiska tips på att effektivisera omvårdnadsdokumentationen så mer tid går till det praktiska omvårdnadsarbetet

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Sjuksköterska, Vård och omsorg

Smärta hos äldre

Smärta hos äldre

Smärta hos äldre är en av de vanligaste orsaker till att söka sjukvård och med stigande ålder så ökar besvären och behovet av adekvat smärtlindring.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Demensutbildning för sjuksköterskor

Demensutbildning för sjuksköterskor

Demensutbildning för sjuksköterskor ger dig kunskaper om de olika demensdiagnoserna utifrån både ett medicinskt och psykosocialt perspektiv.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Sjuksköterska

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Under sjuksköterskans kliniska bedömning fortsättning får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Sjuksköterska

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol - Alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt översikt över resultaten från behandlingsforskning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Du som sjuksköterska har ett stort ansvar och måste ha hög kompetens och professionalism. För att utvecklas under hela ditt yrkesliv kommer du att behöva vidareutbilda dig. Vi erbjuder utbildning för sjuksköterskor som vill bredda och fördjupa sin kompetens!

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss