SEXUELL HÄLSA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Sexuell hälsa och fysisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Har ni kompetens i sexuell och reproduktiv hälsa bland personal som arbetar inom vård- och omsorgssektorn?

Utbildningen Sexuell hälsa och funktionsnedsättning ger ökade kunskaper om förhållningssätt till frågor och utmaningar inom sexualitet i förhållande till personer som lever med en funktionsnedsättning både ur individ och personals frågeställningar

Idag bor personer med LSS-beslut i egna hem med möjlighet till fria och självständi­ga liv. Det kan låta trivialt att konstatera att dessa människor bär på samma längtan efter närhet och relationer som andra människor, men i praktiken är det svårt att få stöd till att omsätta denna längtan i praktik. Normer och fördomar mot personer med funktionsned­sättning i allmänhet och mot personer med intellektuell funktionsnedsättning i synnerhet leder ofta till ett osynliggörande och moraliserande.

Under dagen belyser vi sexuella och reproduktiva rättigheter med både dess glädjeämnen och komplikationer. Under utbildningen tar vi upp det utvecklingspsykologiska perspektivet, etiska frågeställningar, miljöns betydelse och vikten av ett professionellt förhållningssätt.

Målgrupp

Boendestödjare, aktivitetshandledare samt personliga assistenter som arbetar med personer som har fysisk, intellektuell eller NP funktionsnedsättning

Innehåll

  • Mänskliga och sexuella rättigheter.
  • Etik kring sexuell hälsa oavsett funktion i alla åldrar
  • Utmaningar inom sexuell hälsa – för individ och personal
  • Personalens roll
  • Anhöriga
  • Vad kan samhället bistå med?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Sexuell hälsa och funktionsnedsättning

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Sexuell hälsa och funktionsnedsättning belyser sexuella och reproduktiva rättigheter med både dess glädjeämnen och komplikationer.

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

LSS-verksamheter är verksamheter där utveckling och förnyelse behövs. Allt fler diagnoser och funktionsnedsättningar upptäcks och verksamheterna behöver hänga med i utvecklingen. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, personlig assistans, hemsjukvård eller annan verksamhet där du möter personer med funktionsnedsättningar.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17