SÅNG OCH MUSIK

Musikens känslonivå

Sång och musik är ett bra verktyg i äldreomsorgen. Det väcker engagemang hos personer som har diagnosticerats med varierande former av demens. Dessutom kan sång och musik förbättra den äldre personens minne, rörelseförmåga, humör samt välbefinnande och livskvalitet.

Utbildningen Sång och musik ger dig idéer och inspiration till hur du kan använda sång och musik för att skapa ett socialt innehåll och bekräfta äldre personer med demenssjukdom.

Under utbildningsdagen får du lära dig att skapa broar med hjälp av musiken för att få kontakt och förståelse för den äldres värld.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Vad innebär att centrera sig?
 • Favoritlåten, egen musik- sångminnen och upplevelser
 • Andra människors musiksmak och upplevelser
 • Musikens känslonivå
 • Egna erfarenheter från att arbeta med sång, musik och rörelser
 • Musik över generationer
 • Att lyssna till olika ljud
 • Rörelse och klang
 • Att improvisera en ljudmiljö
 • Rösten – vårt bästa instrument
 • Musikval och enkla instrument
 • Sammanfattning av dagen

Arbetsformer

Vi arbetar både individuellt och i grupp utifrån ett dialogpedagogiskt perspektiv. Gruppen bidrar med egna erfarenheter från livet och sitt arbete. Med hjälp av erfarenheter, kunskap och fantasi får du redskap som du kan använda i det individuella mötet med den äldre och i gruppaktiviteter på din arbetsplats. Obs! Till utbildningen vill vi gärna att du tar med din egen favoritlåt/favoritlåtar!

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för utbildningen Sång och musik

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Sång och musik för att skapa ett socialt innehåll och bekräfta äldre personer med demenssjukdom. Skapa broar med hjälp av musik.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17