SAMVETSSTRESS OCH COMPASSION INOM VÅRD OCH OMSORG

En utbildning för all personal inom vård och omsorg

Samvetsstress är den enskilt vanligast förekommande orsaken till sjukskrivningar inom vård och omsorg idag. Det är även en stor bidragande faktor till att många sjuksköterskor och omsorgspersonal lämnar sina yrken. Föreläsningen Samvetsstress och compassion inom vård och omsorg fokuserar på att tydliggöra begreppet, att identifiera risker, symptom och att ge verktyg till att motverka utveckling av samvetsstress. I föreläsningen genomförs även handledda övningar som syftar till att sänka stressnivån samt öka välbefinnandet.

Det finns idag inget ord som vi kan översätta till det engelska begreppet compassion. Medkänsla för sig själv och andra är en del av begreppet, men till medkänslan behövs även kopplas en vilja att göra något för att mildra lidande hos sig själv och andra. Utbildningen Samvetsstress och compassion ger dig bland annat kunskaper om stress och teorier kring mindfulness.

Sjuksköterskan skall vårda personcentrerat och inte bara utföra uppgifter av teknologisk karaktär, det förstnämnda ställer krav på empati. En god omsorg och ett personcentrerat arbetssätt kan ses som en utmaning att hantera i sjuksköterskans arbetsmiljö. När sjuksköterskan inte klarar detta kan hen utveckla samvetsstress.

För att öka sin förmåga att möta andra människors lidande utan att själv bli utmattad kan compassion ge verktyg och en inre trygghet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal inom vård & omsorg.

Innehåll

  • Kunskaper om stress
  • Förstå problematiken kring samvetsstress- och utmatningssyndrom
  • Förstå och kunna förklara anknytningsteoriernas betydelse för personlighet och copingstrategier
  • Ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och sina möjligheter
  • Teorier kring mindfulness & compassion
  • Övningar

Arbetsformer

Föreläsning där teori varvas med praktiska exempel och övningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Samvetsstress och compassion

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Samvetsstress och compassion - Förstå problematiken kring samvetsstress- och utmatningssyndrom. Teorier kring mindfulness & compassion.

OMRÅDE Ledarskap, LSS, Psykiatri, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17