SAMTALSMETODIK

Grundläggande samtalsmetodik

Inom alla verksamheter, specifikt inom vård och omsorg, är samtalet ett självklart och naturligt inslag i vardagsarbetet. Ibland är dessa vardagssamtal så självklara att vi inte alltid tänker på att de är professionella samtal och möten. Vi ser då inte alltid vår erfarenhet och förmåga och hur den skulle kunna utvecklas och stärkas.

Den här utbildningsdagen i samtalsmetodik ger dig fördjupade kunskaper för att på bästa sätt planera, genomföra och lära av dina samtal. Du får metoder och strategier för att hantera samtal som kan upplevas svåra och där vi ofta är rädda för att kränka, såra eller väcka vrede hos den vi talar med. För att klara av dessa samtal är det viktigt att ha kunskap om samtalsmetodik, är medveten om dig själv och ditt eget agerande, har förståelse för den du talar med och kan byta perspektiv, samt är väl förberedd även på det oförutsedda.

Under den här utbildningen får du ökade kunskaper om att hantera samtal om svåra frågor. Hur kan samtalen utvecklas och stärkas och hur kan man skapa ett gemensamt stöd och lärande kring samtal i verksamheten. Det salutogena perspektivet går som en röd tråd genom dagen. Under dagen går vi igenom det professionella samtalets struktur och hur vi kan gå från samtalsmetodik till samtalskonst.

Målgrupp

Personal verksamma inom SoL och LSS och Biståndsbedömare (handläggare) inom kommunal äldreomsorg och LSS.

Innehåll

Omsorgspersonal
 • Från samtalsmetodik till samtalskonst
 • God samtalare och lyssnare – en viktig del i min yrkesroll och uppdrag
 • Det professionella samtalets och mötets struktur, form och innehåll ger stöd och hjälp
 • En helhetssyn och överblick på våra samtal och möten i omsorgsarbetet
 • Vilka samtal – förutom alla vardagssamtal små som stora – har vi?
 • Många olika slags samtal – stödjande, uppmuntrande, informerande, motiverande, lyssnande…
 • Varför upplevs vissa samtal svåra, vilka samtal är svåra för dig?
 • Det svåra samtalet/ samtalet om existentiella frågor och ”livs-samtal”
 • Möten och samtal med anhörigaatt skapa kontakt och bra samarbete
 • att förmedla information
 • att hantera och skapa konstruktiva möten i upprörda situationer och klagomål
 • De ständigt pågående samtalen och mötena med varandra som arbetskamrater
 • Att skapa gemensamt stöd och lärande i arbetsgruppen kring samtal och samtalskonst
Biståndshandläggare
 • Biståndssamtalets sammanhang och uppgift – vikten av att ´sammanhangsmarkera´
 • En fungerande samtalsmetodik – grunden för bra kommunikation i utredningssamtalet
 • Det professionella samtalets struktur, form, innehåll och sammanhang
 • Varför upplevs vissa samtal svåra, vilka samtal är svåra för dig?
 • Att möta och hantera missnöje och upprördhet – metoder och strategier
 • Från samtalsmetodik till samtalskonst – modeller som stöd för reflektion
 • Vikten av förberedelse och lärande eftertanke för lyckat samtalsresultat
Chefer och samtalsledare
 • Grundläggande samtalsmetodik
 • Det professionella samtalet
 • Varför upplevs vissa samtal så svåra och vilka samtal är svåra för dig?
 • Vikten av förberedelse och eftertanke för ett lyckat resultat
 • Detta händer i ett samtal
 • Kommunikationens grundstenar
 • Självinsikt, reflektion och medvetenhet om den egna rollen
 • Social och emotionell kompetens samt
 • Metoder, redskap och strategier i olika typer av professionella samtal
 • Vad är lärande och reflekterande samtal?
 • Samtalets grundstenar och ramar som krävs
 • Kommunikation, samtal och dialog
 • Gruppsykologi, gruppdynamik och grupprocess
 • Professionalism, etik och förhållningssätt
 • Vilka gränser kan man sätta?
 • Rollen som samtalsledare

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar och samtal.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Samtalsmetodik

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Samtalsmetodik ger dig kunskap om olika samtal och möten. Hur kan de utvecklas och stärkas och hur kan man skapa ett gemensamt stöd och lärande kring samtal i verksamheten.

OMRÅDE Kommunikation, LSS, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17