×

 

SAMTALSMETODIK

Grundläggande samtalsmetodik

Inom alla verksamheter, specifikt inom vård och omsorg, är samtalet ett självklart och naturligt inslag i vardagsarbetet. Ibland är dessa vardagssamtal så självklara att vi inte alltid tänker på att de är professionella samtal och möten. Vi ser då inte alltid vår erfarenhet och förmåga och hur den skulle kunna utvecklas och stärkas.

Den här utbildningsdagen i samtalsmetodik ger dig fördjupade kunskaper för att på bästa sätt planera, genomföra och lära av dina samtal. Du får metoder och strategier för att hantera samtal som kan upplevas svåra och där vi ofta är rädda för att kränka, såra eller väcka vrede hos den vi talar med. För att klara av dessa samtal är det viktigt att ha kunskap om samtalsmetodik, är medveten om dig själv och ditt eget agerande, har förståelse för den du talar med och kan byta perspektiv, samt är väl förberedd även på det oförutsedda.

Under den här utbildningen får du ökade kunskaper om att hantera samtal om svåra frågor. Hur kan samtalen utvecklas och stärkas och hur kan man skapa ett gemensamt stöd och lärande kring samtal i verksamheten. Det salutogena perspektivet går som en röd tråd genom dagen. Under dagen går vi igenom det professionella samtalets struktur och hur vi kan gå från samtalsmetodik till samtalskonst.

Målgrupp

Personal verksamma inom SoL och LSS och Biståndsbedömare (handläggare) inom kommunal äldreomsorg och LSS.

Innehåll

Omsorgspersonal
 • Från samtalsmetodik till samtalskonst
 • God samtalare och lyssnare – en viktig del i min yrkesroll och uppdrag
 • Det professionella samtalets och mötets struktur, form och innehåll ger stöd och hjälp
 • En helhetssyn och överblick på våra samtal och möten i omsorgsarbetet
 • Vilka samtal – förutom alla vardagssamtal små som stora – har vi?
 • Många olika slags samtal – stödjande, uppmuntrande, informerande, motiverande, lyssnande…
 • Varför upplevs vissa samtal svåra, vilka samtal är svåra för dig?
 • Det svåra samtalet/ samtalet om existentiella frågor och ”livs-samtal”
 • Möten och samtal med anhörigaatt skapa kontakt och bra samarbete
 • att förmedla information
 • att hantera och skapa konstruktiva möten i upprörda situationer och klagomål
 • De ständigt pågående samtalen och mötena med varandra som arbetskamrater
 • Att skapa gemensamt stöd och lärande i arbetsgruppen kring samtal och samtalskonst
Biståndshandläggare
 • Biståndssamtalets sammanhang och uppgift – vikten av att ´sammanhangsmarkera´
 • En fungerande samtalsmetodik – grunden för bra kommunikation i utredningssamtalet
 • Det professionella samtalets struktur, form, innehåll och sammanhang
 • Varför upplevs vissa samtal svåra, vilka samtal är svåra för dig?
 • Att möta och hantera missnöje och upprördhet – metoder och strategier
 • Från samtalsmetodik till samtalskonst – modeller som stöd för reflektion
 • Vikten av förberedelse och lärande eftertanke för lyckat samtalsresultat
Chefer och samtalsledare
 • Grundläggande samtalsmetodik
 • Det professionella samtalet
 • Varför upplevs vissa samtal så svåra och vilka samtal är svåra för dig?
 • Vikten av förberedelse och eftertanke för ett lyckat resultat
 • Detta händer i ett samtal
 • Kommunikationens grundstenar
 • Självinsikt, reflektion och medvetenhet om den egna rollen
 • Social och emotionell kompetens samt
 • Metoder, redskap och strategier i olika typer av professionella samtal
 • Vad är lärande och reflekterande samtal?
 • Samtalets grundstenar och ramar som krävs
 • Kommunikation, samtal och dialog
 • Gruppsykologi, gruppdynamik och grupprocess
 • Professionalism, etik och förhållningssätt
 • Vilka gränser kan man sätta?
 • Rollen som samtalsledare

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar och samtal.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Samtalsmetodik

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Samtalsmetodik ger dig kunskap om olika samtal och möten. Hur kan de utvecklas och stärkas och hur kan man skapa ett gemensamt stöd och lärande kring samtal i verksamheten.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg

Under Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg utforskar vi olika typer av mål, synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare

Kvalificerad handledning för biståndsbedömare är en handledning med utbildningsinslag för biståndshandläggarna i en kommun/stadsdel.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Värdegrund, bemötande och förhållningssätt

Värdegrund, bemötande och förhållningssätt

Värdegrund bemötande och förhållningssätt ger dig kunskap om metoder för att ditt arbete ska leda till att den äldre kan leva ett värdigt liv

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer fördjupar din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning ger kunskaper om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

Utbildningstyp Webbutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss