×

 

Konferensens föreläsare

RIKSKONFERENS KVALITET INOM LSS - 10 november 2021

Självbestämmande

KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder in till årets Rikskonferens Kvalitet inom LSS 2021. Vi ser fram emot att tillsammans med er deltagare kunna blicka framåt, byta tankar och inspireras av våra föreläsares kunskaper. Konferensen ger dig viktiga insikter, verktyg och metoder att ta med och använda i din verksamhet

Självbestämmande är en mänsklig rättighet och det genomgående temat hos våra föreläsare på årets Rikskonferens Kvalitet inom LSS. En förutsättning för självbestämmande är delaktighet i allt som rör den egna personen.

KompetensUtvecklingsInstitutets rikstäckande konferens vänder sig till dig som arbetar som chef, medarbetare eller har ett intresse av frågor kring LSS och funktionsvariation.

Rikskonferens Kvalitet inom LSS 2021 kommer att genomföras som en digital konferens.

Vi erbjuder 30 dagars kostnadsfri avbokning!

För dig som är tidig med din bokning ger vi ett extra förmånligt pris » 2 695:-
(Boka-tidigt-pris gäller för dig som bokar innan den 30/9)

Välkommen på vår konferens!

Företagsutbildning

Längd: 1 Heldag

Datum:
10 november, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2695:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Konferens

Årets tema är Självbestämmande. Boka din plats!

Område LSS, Vård och omsorg

Datum Digital konferens 10 november 2021

Utbildningstyp Företagsutbildning, Konferens, Öppen utbildning


PROGRAM

9.00 - 9.05

Inledning av moderator George Rein

George Reinär handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning. George har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper inom LSS, socialpsykiatri och demensvård.

9.05 - 9.55

Maria Persdotter

Rätten till assistans – rätten till självständighet
Hör Maria Persdotter, ordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar berätta om barns rättigheter och RBU:s kamp för rätten till personlig assistans och självständighet.

9.55 - 10.05

Paus

10.05 - 10.55

Ola Linder

Funktionsrättskonventionen. En väg till självbestämmande och tillgänglighet
Ola Linder, jurist på Independent Living Institute, utgår i sin föreläsning från artikel 19 och 9 ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rätten till ett självbestämt liv i samhällets gemenskap kräver aktivt arbete från olika aktörer.

10.55 - 11.05

Paus

11.05 - 11.55

Kia Mundebo

Digitalisering i LSS-verksamheter
Samhället och världen förändras ständigt och vi behöver förändra vårt sätt att arbeta i LSS-verksamheter utifrån både inre och yttre förändringar. Digitaliseringen har ökat i samhället i stort, men hur är det i LSS-verksamheter?  Hur ska vi arbeta för att ökad digitalisering ska leda till större delaktighet och självständighet?

11.55 - 12.00

Paus

12.00 - 12.50

Martina Nelson

Samsjuklighet – att förstå hela funktionskartan
Många med autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF) har dubbel problematik, samsjuklighet. Det kan handla om somatiska tillstånd som mag- och tarmbesvär och/eller psykiatriska tillstånd som depression och ångest. Martina Nelson går igenom autism och IF ur ett bredare perspektiv från barndom till vuxen ålder. Föreläsningen tar avstamp i vanligt förekommande samsjuklighet vid IF och autism, rekommenderade insatser, behandlingsinterventioner och förhållningssätt i mötet med patienten.

12.50 - 13.50

Lunch

13.50 - 14.25

Karin Flycht

Kunskap, krav, kompetens – Socialstyrelsens kartläggning
Hur kan vi arbeta för att öka självbestämmandet, ge bättre stöd och en ökad trygghet för brukare inom LSS inklusive personlig assistans?

14.25 - 14.35

Paus

14.35 - 15.20

Paneldiskussion

Att höja kompetensen – att höja en yrkesgrupp

– Vad säger brukarrörelsen, IVO och kommunerna?
– Samma kamp har pågått länge – hur kommer vi vidare?
– Om alla vill lika – varför blir det inte bättre?

15.20 - 15.35

Paus

15.35 - 16.20

Full rulle

Aktivisten Tobias Holmberg och filosofen Emma Åstrand avhandlar utmanande ämnen kring funktionsmaktordning. Bered er på att bli provocerade, utmanade och skratta!

16.20 - 16.30

Sammanfattning och avslut

Moderator George Rein

RIKSKONFERENSENS FÖRELÄSNINGAR

RÄTTEN TILL ASSISTANS - RÄTTEN TILL SJÄLVSTÄNDIGHET

Vad händer i familjen och för barnet när assistans inte beviljas?

Hör Maria Persdotter, ordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar berätta om barns rättigheter och RBU:s kamp för rätten till personlig assistans och självständighet.

Ur föreläsningen:

 • Hur ser nuläget för familjer där det finns barn med funktionsnedsättning ut?
 • Vad behöver göras för att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda?
 • Betydelsen av rätt insatser för att alla barn ska kunna utvecklas till ansvarstagande vuxna med full delaktighet i samhället, på sina villkor.

FUNKTIONSRÄTTS-
KONVENTIONEN

En väg till självbestämmande och tillgänglighet

Ola Linder, jurist på Independent Living Institute, utgår i sin föreläsning från artikel 19 och 9 ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rätten till ett självbestämt liv i samhällets gemenskap kräver aktivt arbete från olika aktörer.

Ur föreläsningen:

 • Vilka lösningar finns och vad ska samhället göra?
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara en del av samhällets gemenskap oavsett funktionalitet?
 • Hur kan universell utformning skapa tillgänglighet från början?

DIGITALISERING I LSS-VERKSAMHETER

Samhället och världen förändras ständigt och vi behöver förändra vårt sätt att arbeta i LSS-verksamheter utifrån både inre och yttre förändringar. Digitaliseringen har ökat i samhället i stort, men hur är det i LSS-verksamheter?  Hur ska vi arbeta för att ökad digitalisering ska leda till större delaktighet och självständighet?

Ur föreläsningen:

 • Ökad digitalisering – för vem och varför?
 • Möjligheter och risker – planera, förbered, utbilda!
 • Hur kan vi arbeta vidare?

SAMSJUKLIGHET

Att förstå hela funktionskartan

Många med autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF) har dubbel problematik, samsjuklighet. Det kan handla om somatiska tillstånd som mag- och tarmbesvär och/eller psykiatriska tillstånd som depression och ångest. Martina Nelson går igenom autism och IF ur ett bredare perspektiv från barndom till vuxen ålder. Föreläsningen tar avstamp i vanligt förekommande samsjuklighet vid IF och autism, rekommenderade insatser, behandlingsinterventioner och förhållningssätt i mötet med patienten.

Ur innehållet:

 • Vikten av anpassningar och individuell kartläggning
 • Hur kan vi öka patientens motivation och delaktighet i vård och insatser?
 • Vem ansvarar för vad och hur samverkar vi?

KUNSKAP, KRAV, KOMPETENS

Socialstyrelsens kartläggning

Ur innehållet:

 • Hur kan vi arbeta för att öka självbestämmandet, ge bättre stöd och en ökad trygghet för brukare inom LSS inklusive personlig assistans?
 • Vad gör Socialstyrelsen för att öka kompetensen inom LSS inklusive personlig assistans?
 • Vad kom Socialstyrelsen fram till och vad händer nu?

PANEL-
DISKUSSION

Att höja kompetensen inom LSS

Diskussionsområden:

 • Vad säger brukarrörelsen, IVO och kommunerna?
 • Samma kamp har pågått länge – hur kommer vi vidare?
 • Om alla vill lika – varför blir det inte bättre?

FULL RULLE

Med aktivisten Tobias Holmberg och filosofen Emma Åstrand

Ta del av föreläsningen när de avhandlar utmanande ämnen kring funktionsmaktordning. Bered er på att bli provocerade, utmanade och skratta!

KONFERENSENS FÖRELÄSARE

Panelen består av

Karin Flycht från Socialstyrelsen

Lennart Wennberg från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Anna Thomsson från Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Maria Persdotter från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) samt FUB

Tydlig och bra information kring lagen LSS. Inspirerande och gav många goda idéer och tankar att ta med sig i arbetet.

Arbetsterapeut, 2020 års rikskonferens

Jag tycker hela konferensen var superbra, många viktiga ämnen och intressant att få en bild över hela Sverige och de olikheter som finns. Jag blir oerhört glad över att det verkar finnas hög kompentens och där vi står upp gemensamt för LSS och dess framtid. Vi kämpar tillsammans.

Enhetschef, 2020 års rikskonferens

Att den gick så bra att genomföra digitalt.

MAS, 2020 års rikskonferens

Detaljerad information

Digitalt deltagande via länk den 10 november 2021

Boka-tidigt-pris 2695:- Gäller om ni bokar innan 30/9. Moms tillkommer.

Ordinarie pris 3195:- exkl.moms.

Chefer, personal och andra intressenter inom LSS och funktionsvariation.

bokning@kui.se
08-522 506 90

Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och mailadress till samtliga deltagare.

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Du får tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

Välkomna att delta på Rikskonferens Kvalitet inom LSS!