RELATIONSNYCKLAR

För en kvalitativ omsorg som levandegör lagens intention

Begreppet relationsnycklar syftar till att synliggöra att alla individer precis som alla nycklar och lås är unika. Med rätt nyckel går alla lås att öppna. Det är i mötet med människor som vi har möjlighet att ”svarva” passande relationsnycklar i syfte att skapa en positiv utveckling och goda möten. Men hur gör man?

Utbildningen Relationsnycklar ger dig som personal inom LSS-verksamhet verktyg och metoder för att kunna skapa en passande relationsnyckel att använda till alla möten. Vi förtydligar det mest centrala i arbetet med och för människor, förmågan att skapa goda relationer. Vi tar även upp det som är viktigt att känna till i din yrkesroll för att du ska kunna ge en kvalitativ omsorg och levandegöra lagens intention!

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till omsorgspersonal inom LSS och funktionsnedsättningsområdet.

Innehåll

  • Relationskompetens, skapa och använda en fungerande relationsnyckel
  • Passande relationsnycklar för anhöriga, handläggare, kollegor?
  • Samsyn och samarbete för positiv utveckling
  • Yrkesrollen – synsätt och arbetssätt
  • Arbeta utifrån IBIC
  • Från riskanalys till möjlighetsanalys med fokus på salutogent förhållningssätt
  • KASAM i all vår sociala dokumentation
  • Levandegör lagens intention – värdegrund

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel.

Litteratur

Relationsnycklar – Johan Appel, 2016

Denna bok visar hur låsta relationer och situationer kan öppnas och förvandlas till något positivt. Med begreppet relationsnycklar vill författaren synliggöra att alla individer, precis som alla nycklar och lås, är unika. Att arbeta med och för andra människor väcker många känslor och kan pendla från att vara mycket krävande till ytterst stimulerande och givande. Det är vi som arbetar med och för människor som har möjlighet att svarva passande relationsnycklar i syfte att skapa en positiv utveckling. ”Det är för mig vad vår yrkesroll handlar om”.

Infoblad för Relationsnycklar

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Relationsnycklar ger dig som personal inom LSS-verksamhet verktyg och metoder för att kunna skapa en passande relationsnyckel att använda till alla möten

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.