Rättshaveristiskt beteende

Rättshaveristiskt beteende refererar till en ihärdig övertygelse hos en individ att de har rätt i en fråga eller situation, trots att omgivningen, fakta eller lagar tydligt motsäger deras ståndpunkt. Det är när en person envist insisterar på sin uppfattning, oavsett bevis eller motargument, och ofta ignorerar eller förkastar andras synpunkter. Denna typ av beteende kan vara problematiskt eftersom det kan leda till envishet, konflikter och ibland till och med rättsliga tvister som är svåra att lösa på grund av personens orubbliga övertygelse om sin egen rätt.

Rättshaveristiskt beteende hos personer kan ha svårt att se saker ur andra perspektiv och tenderar att tolka information på ett sätt som bekräftar deras egna övertygelser. De är ofta ovilliga att lyssna på argument eller bevis som motsäger deras uppfattning och kan bli defensiva eller aggressiva när deras ståndpunkt ifrågasätts. Det kan vara utmanande att kommunicera eller nå en överenskommelse med rättshaveristiska personer eftersom deras envishet ofta står i vägen för konstruktiv dialog eller kompromiss.

Jag vill göra en förfrågan!

Fyll i formuläret så återkommer
vi till dig så snart vi kan.

Få kunskap om beteendemönster och psykologi

Att möta destruktiva beteenden på jobbet kräver både professionalitet och empati. När du som handläggare eller chef ställs inför en person som envist driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller omständigheter, är det viktigt att förstå vad som ligger bakom beteendet. Utbildning ger dig kunskap om beteendemönster och psykologi som kan ge insikt i vad som triggar eller förstärker en rättshaveristisk persons agerande.

Kommunikation spelar en nyckelroll. Var tydlig och förklara beslut på ett koncist sätt utan att förkasta personens åsikter. Samtidigt är det nödvändigt att sätta klara gränser för vad som är acceptabelt beteende. Det handlar om att skapa en trygg miljö samtidigt som du undviker konflikter och potentiellt hotfulla situationer.

Strategier för konflikthantering

Att ha strategier för konflikthantering och svåra samtal är avgörande. Förbered dig på att eskalera situationen om det behövs, och involvera säkerhetspersonal eller andra myndigheter om det blir nödvändigt för att säkerställa tryggheten.

Fortlöpande stöd och utbildning är också viktigt för att bättre kunna hantera sådana situationer. Genom att bygga en miljö där respekt och förståelse prioriteras, kan du inte bara navigera genom utmanande situationer utan också arbeta för att minska risken för destruktiva beteenden på arbetsplatsen på lång sikt.

Man kan möta rättshaveristiskt beteende inom områden som berör förluster och separation, när det gäller relationer, arbete och hälsa, men också tillsyn, tillstånd och inspektion.

Målgrupp

Utbildningen är till för handläggare och chefer inom LSS-verksamhet.

Utbildningens innehåll

 • Vad är det som leder till ett rättshaveristiskt beteende?
 • Vilka kännetecken finns när en person förändras på detta sätt?
 • Varför agerar personen som den gör?
 • Hur bemöta och vad tänka på?
 • Att bli utsatt för hot om anmälan, sociala media och fysiska hot
 • Vad ska jag göra enligt lagen ?
 • Hur hanterar jag en våldsam person?
 • Samtal och strategi – Förhållningssätt och bemötandemodeller ex. lågaffektivt bemötande

Rättshaveristiskt beteende

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07