RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personerna kan leva som andra.

En utbildning för handläggare enligt Socialstyrelsens rekommendation och enligt aktuella stimulansmedel. Utbildning ger dig som arbetar som handläggare ökade kunskaper kring FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har i syftet är att främja och skydda individen. Du får en ökad förståelse för villkoren och vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning. Utbildningen Rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger dig bland annat kunskaper om diskriminering, etiska dilemman och konventionens grundläggande regler.

Konventionen om antogs av Förenta Nationerna, FN, 2006. Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Målgrupp

Biståndshandläggare inom funktionsnedsättningsområdet

Innehåll

  • Vad innebär det att leva med en funktionsnedsättning?
  • Olika former av funktionshinder
  • Grundläggande regler kring konventionen
  • Syftet med FN-konventionen kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Funktionshinderpolitikens grunder
  • Diskriminering
  • Tillgänglighet
  • Etiska dilemman
  • Rätten till delaktighet och jämlikhet
  • Jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i myndighetsutövningen

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger dig som arbetar som handläggare ökade kunskaper kring FN-konventionen.

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

LSS-verksamheter är verksamheter där utveckling och förnyelse behövs. Allt fler diagnoser och funktionsnedsättningar upptäcks och verksamheterna behöver hänga med i utvecklingen. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, personlig assistans, hemsjukvård eller annan verksamhet där du möter personer med funktionsnedsättningar.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17