×

 

PSYKISK OHÄLSA INOM LSS

Hur kan vi upptäcka att en person mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande?

Det är vanligt förekommande med psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet. Flera studier påvisar att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Många brukare kan utveckla en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker i tid för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens funktionsnedsättning.

För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att ha kunskaper om vad psykisk ohälsa hos personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär. Det är speciellt viktigt att veta vilket som är symtom på psykisk ohälsa och vilket som inte är det. Utbildningen Psykisk ohälsa inom LSS ger dig bland annat kunskaper om diagnoser och symptom och även förebyggande insatser.

Denna utbildning ger dig kunskaper och ökad förståelse och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa inom LSS-verksamhet
  • Diagnoser och symtom
  • Psykologisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?
  • Beteendeproblematik
  • Förebyggande insatser
  • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?
  • Vikten av ett gott bemötande
  • Olika behandlingsinsatser

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
9 mars, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: KUI Stockholms utbildningscenter, Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan.,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal som arbetar inom LSS-verksamhet, personlig assistans och primärvården.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller ett teoretiskt avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Johan Appel
UTBILDARE, FÖRELÄSARE OCH HANDLEDARE INOM OMSORGEN.
Lås mer om Johan Appel

Johan Appel utbildar, föreläser och handleder inom omsorgen sedan 2015. Johan har bidragit med framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd, Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014) och i boken Relationsnycklar (Vårdförlaget 2016) beskriver han utifrån 10 st fallbeskrivningar effekten av att använda ett Salutogent förhållningssätt. När så sker blir varje medarbetare en professionell hälsoskapare.

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet

Hur man kan arbeta för att stärka en känsla av sammanhang och mening

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg

Processorienterat ledningssystem ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Lex Sarah webbutbildning

Lex Sarah webbutbildning

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan personal genomgå Lex Sarah webbutbildning i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats.

Utbildningstyp Webbutbildning

Att vara delaktig i sitt eget liv – LSS

Att vara delaktig i sitt eget liv – LSS

Att vara delaktig i sitt eget liv inom LSS - Syftet med denna utbildning är att synliggöra brukarinflytandet i den sociala dokumentationen.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område LSS, Vård och omsorg

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss