PSYKISK OHÄLSA INOM LSS

Hur kan vi upptäcka att en person mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande?

Det är vanligt förekommande med psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet. Flera studier påvisar att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Många brukare kan utveckla en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker i tid för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens funktionsnedsättning.

För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att ha kunskaper om vad psykisk ohälsa hos personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär. Det är speciellt viktigt att veta vilket som är symtom på psykisk ohälsa och vilket som inte är det. Utbildningen Psykisk ohälsa inom LSS ger dig bland annat kunskaper om diagnoser och symptom och även förebyggande insatser.

Denna utbildning ger dig kunskaper och ökad förståelse och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa inom LSS-verksamhet
  • Diagnoser och symtom
  • Psykologisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?
  • Beteendeproblematik
  • Förebyggande insatser
  • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?
  • Vikten av ett gott bemötande
  • Olika behandlingsinsatser

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
27 oktober, 2022 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.

Adress: KUI Stockholms utbildningscenter, Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan.

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

Gör förfrågan

Utbildningens längd

1 heldag

Målgrupp

Personal som arbetar inom LSS-verksamhet, personlig assistans och primärvården.

Arbetsformer

Teoretiskt avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar

Utbildare

Johan Appel
UTBILDARE, FÖRELÄSARE OCH HANDLEDARE INOM OMSORGEN.
Lås mer om Johan Appel

Johan Appel utbildar, föreläser och handleder inom omsorgen sedan 2015. Johan har bidragit med framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd, Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014) och i boken Relationsnycklar (Vårdförlaget 2016) beskriver han utifrån 10 st fallbeskrivningar effekten av att använda ett Salutogent förhållningssätt. När så sker blir varje medarbetare en professionell hälsoskapare.

Vanliga frågor

Tips på fler företagsutbildningar

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Under utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Psykiatriska diagnoser inom LSS

Psykiatriska diagnoser inom LSS

Kunskaper om diagnoser och hur du på ett professionellt sätt kan bemöta och stödja personerna

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Att möta familjer med psykisk ohälsa

Att möta familjer med psykisk ohälsa

Kunskap och verktyg för att känna igen och bemöta psykisk ohälsa i barnens närhet.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Kvällstid

DATUM Se aktuella datum

Lågaffektivt bemötande inom skola

Lågaffektivt bemötande inom skola

En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Fritidshem, Skola

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Kvällstid

DATUM Se aktuella datum

Barn idag

Barn idag

Barn idag - föreläsning om dagens samhälle och de senaste forskningsrönen för att på bästa sätt stötta barns utveckling och lärande.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Kompetensutveckling inom LSS

Levnadsvillkoren och hälsan hos personer med funktionsnedsättning har utvecklas på ett fantastiskt sätt de senaste åren. Nu måste vi se till att kompetensen inom LSS-verksamheterna hänger med. Personalens kunskaper, förmågor och erfarenheter är avgörande för att barn och vuxna med funktionshinder (LSS) ska få sina behov tillgodosedda, men det finns behov av flera insatser för att höja kompetensen inom LSS-verksamheter.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin LSS som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kompetensutveckling inom LSS

Levnadsvillkoren och hälsan hos personer med funktionsnedsättning har utvecklas på ett fantastiskt sätt de senaste åren. Nu måste vi se till att kompetensen inom LSS-verksamheterna hänger med. Personalens kunskaper, förmågor och erfarenheter är avgörande för att barn och vuxna med funktionshinder (LSS) ska få sina behov tillgodosedda, men det finns behov av flera insatser för att höja kompetensen inom LSS-verksamheter.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin LSS som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.