PROCESSORIENTERAT LEDNINGSSYSTEM

För patientsäker vård och omsorg

Hur ser Ledningssystemet ut i din verksamhet? Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhet vara integrerad i verksamhetens ledningssystem. I Lägesrapporten inom patientsäkerhet för 2015 påtalar Socialstyrelsen stora brister i vårdgivarnas ledningssystem, trots att lagen har funnits sedan 2011.

Utbildningen i Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg, belyser paradigmskiftet i synen på säkerhet och patientsäkerhet. Deltagarna får nödvändiga kunskaper om vad ett ledningssystem är samt grundläggande processkunskap.

Vidare bearbetas hur en verksamhet kan utforma, implementera och använda ett ledningssystem för patientsäkerhet förenligt med lagstiftning samt förankrat i aktuell forskning om säkerhet och patientsäkerhet.

Utbildningen ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används samt praktiska råd för hur själva arbetet med att skapa och underhålla ett ledningssystem kan gå till.

Målgrupp

Chefer, MAS/MAR och andra rollinnehavare ansvariga för kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg.  Arbetsledare på olika nivåer eller projektgrupper med uppgift att revidera eller bygga upp ledningssystem för patientsäker vård och omsorg.

Innehåll

  • Säkerhet och patientsäkerhet
  • Ledningssystem – vad och varför
  • Några ord om processer
  • Att utforma ett ledningssystem
  • Att implementera ett ledningssystem
  • Att leva med ett ledningssystem

Arbetsform

Teoretiska pass omväxlande med praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Kurslitteratur som ingår

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård. Anita Edvinsson. Liber 2016.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Processorienterat ledningssystem

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Processorienterat ledningssystem ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används.

OMRÅDE Ledarskap, LSS, Psykiatri, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17