×

 

PROCESSORIENTERAT LEDNINGSSYSTEM

För patientsäker vård och omsorg

Hur ser Ledningssystemet ut i din verksamhet? Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhet vara integrerad i verksamhetens ledningssystem. I Lägesrapporten inom patientsäkerhet för 2015 påtalar Socialstyrelsen stora brister i vårdgivarnas ledningssystem, trots att lagen har funnits sedan 2011.

Utbildningen i Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg, belyser paradigmskiftet i synen på säkerhet och patientsäkerhet. Deltagarna får nödvändiga kunskaper om vad ett ledningssystem är samt grundläggande processkunskap.

Vidare bearbetas hur en verksamhet kan utforma, implementera och använda ett ledningssystem för patientsäkerhet förenligt med lagstiftning samt förankrat i aktuell forskning om säkerhet och patientsäkerhet.

Utbildningen ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används samt praktiska råd för hur själva arbetet med att skapa och underhålla ett ledningssystem kan gå till.

Målgrupp

Chefer, MAS/MAR och andra rollinnehavare ansvariga för kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg.  Arbetsledare på olika nivåer eller projektgrupper med uppgift att revidera eller bygga upp ledningssystem för patientsäker vård och omsorg.

Innehåll

  • Säkerhet och patientsäkerhet
  • Ledningssystem – vad och varför
  • Några ord om processer
  • Att utforma ett ledningssystem
  • Att implementera ett ledningssystem
  • Att leva med ett ledningssystem

Arbetsform

Teoretiska pass omväxlande med praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Kurslitteratur som ingår

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård. Anita Edvinsson. Liber 2016.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Processorienterat ledningssystem

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Processorienterat ledningssystem ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Bemötande anhöriga

Bemötande anhöriga

Under utbildningen Bemötande anhöriga får du kunskaper inom bemötande, etik och kommunikation med fokus på att möta anhöriga.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Att möta människor med förvirringstillstånd, ångest eller depression

Att möta människor med förvirringstillstånd, ångest eller depression

Det är viktigt att öka kunskaperna och förståelsen för vad dessa tillstånd innebär och hur man kan förhålla sig, ge stöd och ett bra bemötande.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Kris och sorgstöd

Kris och sorgstöd

Utbildningen Kris och sorgstöd ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen

Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen

Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen ger dig som chef kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss