PROCESSORIENTERAT LEDNINGSSYSTEM

För patientsäker vård och omsorg

Hur ser Ledningssystemet ut i din verksamhet? Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhet vara integrerad i verksamhetens ledningssystem. I Lägesrapporten inom patientsäkerhet för 2015 påtalar Socialstyrelsen stora brister i vårdgivarnas ledningssystem, trots att lagen har funnits sedan 2011.

Utbildningen i Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg, belyser paradigmskiftet i synen på säkerhet och patientsäkerhet. Deltagarna får nödvändiga kunskaper om vad ett ledningssystem är samt grundläggande processkunskap.

Vidare bearbetas hur en verksamhet kan utforma, implementera och använda ett ledningssystem för patientsäkerhet förenligt med lagstiftning samt förankrat i aktuell forskning om säkerhet och patientsäkerhet.

Utbildningen ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används samt praktiska råd för hur själva arbetet med att skapa och underhålla ett ledningssystem kan gå till.

Målgrupp

Chefer, MAS/MAR och andra rollinnehavare ansvariga för kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg.  Arbetsledare på olika nivåer eller projektgrupper med uppgift att revidera eller bygga upp ledningssystem för patientsäker vård och omsorg.

Innehåll

  • Säkerhet och patientsäkerhet
  • Ledningssystem – vad och varför
  • Några ord om processer
  • Att utforma ett ledningssystem
  • Att implementera ett ledningssystem
  • Att leva med ett ledningssystem

Arbetsform

Teoretiska pass omväxlande med praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Kurslitteratur som ingår

Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård. Anita Edvinsson. Liber 2016.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Processorienterat ledningssystem

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Processorienterat ledningssystem ger handfasta och konkreta råd hur ett välfungerande ledningssystem byggs upp och används.

OMRÅDE Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.