PROCESSLEDARROLLEN

Vad skapar motivation, delaktighet och engagemang

Vill du stärkas och utvecklas i Processledarrollen? Att vara tydlig är viktigt i arbetet som ledare. För att lyckas med det är det viktigt att du är insatt i ditt och din grupps uppdrag men också förstår vad rollen som ledare innebär.

Utbildningen Processledarrollen ger dig kunskaper om förändringsarbetets olika faser samt stöd och hjälp vid införandet. Du får kunskap om hur du kan öka motivationen, skapa delaktighet och engagemang för din grupp. Sist men inte minst lär du dig mer om kommunikation, ett viktigt verktyg vid utveckling och förändring.

Rollerna som ledare och som processledare skiljer sig ganska mycket åt. Den senare ska ansvara för att processen drivs på ett effektivt sätt, att alla kommer till tals, att fakta och bedömningar inte blandas ihop, att det finns utrymme för djupare analyser och riskbedömningar innan beslut fattas, och så vidare. Och ledarens beslutande roll är inte alltid lämplig att koppla samman med processledarrollen, tvärt om kan det vara befriande för diskussionerna att skilja rollerna åt.

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig arbetar som processledare enligt arbetssättet ’Äldres behov i centrum’ och som känner att du vill fördjupa dig i rollen som ledare.

Innehåll

Sammanhang och roll
  • Tydliggörande av roll, uppdrag och sammanhang för framgång i uppdraget
  • Att vara ledare och samtidigt vara en del av gruppen
Samtal och kommunikation – ett av dina viktigaste arbetsverktyg för utveckling och förändring
  • Det professionella samtalets grunder
  • Lärande samtal, dialog och samverkan i utvecklings- och förändringsarbete
  • Feedback och utvärdering av samverkan, samtal och möten
Att inspirera individ och grupp i ett utvecklingsarbete 
  • Utvecklings – förändringsarbetets faser och gruppens utveckling – möta, förstå och hantera
  • Vad skapar motivation, delaktighet och engagemang

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar och samtal.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Processledarrollen

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Processledarrollen ger dig kunskaper om hur du kan öka motivationen, skapa delaktighet och engagemang för din grupp.

OMRÅDE Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Motiverande samtal – En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Kommunikation, Ledarskap, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Arbetsmiljö och stress

Arbetsmiljö och stress

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska!

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Arbetsmiljö och samarbete, Ledarskap

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

DATUM Se aktuella datum

Att vara ny som chef

Att vara ny som chef

Att vara ny som chef ger dig kunskaperna om hur du utvecklar medarbetare och grupper samt leder och utvecklar verksamheten.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Ledarskap

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Underlätta ett professionellt samarbete mellan pedagogen och vårdnadshavare

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Kommunikation

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Gruppledar­utbildning

Gruppledar­utbildning

Stärk och utvecklas i rollen som gruppledare!

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Ledarskap, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17