PERSONLIG UTVECKLING

Att stärka och utveckla kommunikation

Personlig utveckling är mycket viktig för dig som är ledare eller chef. Att mogna i sitt ansvar och ta vara på sina erfarenheter är en avgörande faktor för att lyckas som chef.

Att vara chef och ledare innebär att kommunicera och relatera till andra, till verksamheten och alla dess uppgifter samt sist men inte minst har du en relation till dig själv. I detta arbete och denna roll är du alltid ”ditt eget arbetsinstrument” och därmed är självkännedom, självinsikt, förmåga och vilja att utvecklas en viktig grund för att skapa ett framgångsrikt ledarskap. Under utbildningen arbetar vi utifrån ett coachande, stödjande och kognitivt förhållningssätt. Utbildningen Personlig utveckling ger dig bland annat kunskaper om att stärka och utveckla din kommunikation både socialt och emotionellt.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer eller personer med någon form av ledaransvar.

Innehåll

  • Personlig utveckling i ledarrollen
  • Personlig utveckling som stöd för ökad självkännedom, självinsikt, realistisk självbild, självkänsla, självförtroende och möjlighet till egen utveckling
  • Att stärka och utveckla kommunikation – social och emotionell kompetens
  • Att stärka professionellt och personligt ansvar, vilja, aktiva val och mod att utvecklas
  • Att undersöka motivation och egna drivkrafter
  • Att hantera och möta förändringar, framgångar och motgångar
  • Att medvetandegöra och vårda livsenergi
  • Framgångsrika strategier för att skapa och uppnå livsbalans
  • Att utforma en hållbar och rimlig handlingsplan

Arbetsformer

Arbetsformerna består av teoretiska avsnitt, dialog och strukturerat erfarenhetsutbyte, praktiska övningar, självskattningstest samt skapandet av en individuell handlingsplan. Möjlighet till personlig återkoppling och samtal.

Omfattning

Utbildningen omfattar två dagar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Personlig utveckling

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningen ger dig bland annat kunskaper om att stärka och utveckla din kommunikation både socialt och emotionellt.

OMRÅDE Kommunikation, Ledarskap

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.