×

 

PERSONLIG UTVECKLING

Att stärka och utveckla kommunikation

Personlig utveckling är mycket viktig för dig som är ledare eller chef. Att mogna i sitt ansvar och ta vara på sina erfarenheter är en avgörande faktor för att lyckas som chef.

Att vara chef och ledare innebär att kommunicera och relatera till andra, till verksamheten och alla dess uppgifter samt sist men inte minst har du en relation till dig själv. I detta arbete och denna roll är du alltid ”ditt eget arbetsinstrument” och därmed är självkännedom, självinsikt, förmåga och vilja att utvecklas en viktig grund för att skapa ett framgångsrikt ledarskap. Under utbildningen arbetar vi utifrån ett coachande, stödjande och kognitivt förhållningssätt. Utbildningen Personlig utveckling ger dig bland annat kunskaper om att stärka och utveckla din kommunikation både socialt och emotionellt.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer eller personer med någon form av ledaransvar.

Innehåll

  • Personlig utveckling i ledarrollen
  • Personlig utveckling som stöd för ökad självkännedom, självinsikt, realistisk självbild, självkänsla, självförtroende och möjlighet till egen utveckling
  • Att stärka och utveckla kommunikation – social och emotionell kompetens
  • Att stärka professionellt och personligt ansvar, vilja, aktiva val och mod att utvecklas
  • Att undersöka motivation och egna drivkrafter
  • Att hantera och möta förändringar, framgångar och motgångar
  • Att medvetandegöra och vårda livsenergi
  • Framgångsrika strategier för att skapa och uppnå livsbalans
  • Att utforma en hållbar och rimlig handlingsplan

Arbetsformer

Arbetsformerna består av teoretiska avsnitt, dialog och strukturerat erfarenhetsutbyte, praktiska övningar, självskattningstest samt skapandet av en individuell handlingsplan. Möjlighet till personlig återkoppling och samtal.

Omfattning

Utbildningen omfattar två dagar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Personlig utveckling

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningen Personlig utveckling ger dig bland annat kunskaper om att stärka och utveckla din kommunikation både socialt och emotionellt.

Område Ledarskap

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss