PERMA I LSS OCH ÄLDREOMSORG

Positiva känslor – Engagemang – Relationer – Meningsfullhet – Att uppnå mål

Dr. Martin Seligman leder tillsammans med International Positive Education Network (IPEN) arbetet med att skapa förutsättningar för positiv utbildning. Deras mål är att främja ett samskapande som förändrar upplägg på utbildningar och som skapar ny utbildningspolicy från regeringsnivå. Arbetet vilar på PERMA-modellen och dess fem element för välbefinnande.

PERMA i LSS och äldreomsorg – en modell för ökat välmående och välbefinnande. Utbildningen ger dig forskning bakom samt verktyg för att kartlägga och skapa möjligheter till ett gott liv med värdighet och mening som fokus.

PERMA – ett begrepp som sammanfattar hur vi kan jobba med ett positivt fokus. När personerna vi jobbar med blir gladare – blir vi det också. Vi kommer att påverka varandra positivt

Du får under denna utbildning kunskap om konsekvenser av kognitiva funktionsnedsättningar samt verktyg för att både som personal och brukare/vårdtagare skapa möjligheter till ett gott liv. Vi ger också lågaffektivt bemötande utrymme i utbildningen. Vi fördjupar oss i hur man kartlägger saker som skapar välmående – både för personer som kan berätta och visa, men också målgruppen som inte själv kan berätta. Utbildningen varvar teori med praktiska exempel och övningar.

Målgrupp

LSS, Äldreomsorg eller verksamheter där man möter personer med utvecklingsrelaterade eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Innehåll

  • Hur skapar vi ett gott liv?
  • PERMA för brukare och personal
  • Överföra kunskap om psykisk funktionsnedsättning
  • Lågaffektivt bemötande

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen PERMA i LSS och äldreomsorg

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

PERMA i LSS och äldreomsorg. Få forskning bakom samt verktyg för att kartlägga och skapa möjligheter till ett gott liv med värdighet och mening som fokus.

OMRÅDE LSS, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17