×

 

PEDAGOGISKA ARBETSMETODER VID PSYKISKA FUNKTIONSHINDER

Vad innebär ett salutogent perspektiv i mötet med våra brukare?

Ett salutogent perspektiv innebär att omsorg och vård i första hand bör bygga på, och uppmärksamma de resurser den äldre har, till exempel i form av kunnande, erfarenhet och socialt nätverk, genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara.

Denna utbildningsserie ger arbetsgruppen fördjupade kunskaper om och färdigheter i pedagogiska arbetsmetoder och förhållningssätt som idag används inom socialpsykiatriskt arbete. Utbildningen Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder ger teoretisk påfyllning av nya kunskaper och väcker nya arbetsidéer. Arbetsgruppen får även möjlighet att praktiskt pröva nya arbets- och förhållningssätt. Utbildningen bidrar till att synliggöra och stärka arbetsgruppens samlade kunskaper, kompetens och styrkor där praktiska övningar skapar många tillfällen till gemensamt lärande, reflektion och uppföljning.

Målgrupp

Personal inom socialpsykiatri.

Innehåll

Steg 1
 • Vad innebär ett salutogent perspektiv i mötet med våra brukare?
 • Att stärka och utveckla det som fungerar och bidrar till en känsla och upplevelse
 • Hur kan Antonovsky´s teori och begrepp ”Känsla av sammanhang” stödja individens
 • förutsättningar?
 • Att skapa begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet som grund för ett självständigt liv med hög livskvalitet
 • Genomgång av olika psykopedagogiska metoder och förhållningssätt
 • Kognitivt förhållnings – och arbetssätt
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Mindfulness och acceptans
 • Motiverande samtal och förhållningssätt
 • Coachande arbets- och förhållningssätt
 • Lösningsfokuserat arbetssätt/ – möjlighetsorientering
 • Empowerment – att skapa och få makt over det egna livet
Steg 2
 • ART – aggression replacement training
 • Att samtala och arbeta i grupp för vägledning, stöd och självhjälp
 • Psykopedagogiska metoder som konkreta verktyg
 • Vad det innebär det för den enskilde och omgivning att ha ett funktionshinder – styrkor och utmaningar
 • Att skapa goda och fungerande relationer med andra och omvärlden
 • Hur man organiserar och planerar sin dag
 • Hur man kan arbeta individuellt och gemensamt för att hitta bra rutiner och behålla dem.
Steg 3
 • Fördjupning och vidareutveckling av pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder
 • Rollen som inspiratör och bärare av spetskompetens
 • Metoder och modeller för pedagogiska, lärande samtal i arbetsgrupper
 • Att leda lärande och reflekterande samtal
 • Gruppsykologi, gruppdynamik och grupprocesser
 • Kommunikation, samtal och dialog

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag utbildning med efterföljande 5 halvdagars uppföljning och handledning.

Infoblad för Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder bidrar till att synliggöra och stärka arbetsgruppens samlade kunskaper, kompetens och styrkor

Område LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Sång och musik

Sång och musik

Sång och musik för att skapa ett socialt innehåll och bekräfta äldre personer med demenssjukdom. Skapa broar med hjälp av musik.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Omvårdnad vid BPSD

Omvårdnad vid BPSD

Omvårdnad vid BPSD ger fördjupade kunskaper i omvårdnad, omsorg och bemötande av personer som lider av BPSD. Ni får verktygen.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Vuxen

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan människas liv.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Hot och våld inom vård och omsorg

Hot och våld inom vård och omsorg

Hot och våld inom vård - Varför blir någon aggressiv? Vad gör du när en hotsituation uppstår? Vad får du göra enligt lagen? Vad gör du när det har inträffat en incident?

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö ger dig bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss