PEDAGOGISKA ARBETSMETODER VID PSYKISKA FUNKTIONSHINDER

Vad innebär ett salutogent perspektiv i mötet med våra brukare?

Ett salutogent perspektiv innebär att omsorg och vård i första hand bör bygga på, och uppmärksamma de resurser den äldre har, till exempel i form av kunnande, erfarenhet och socialt nätverk, genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara.

Denna utbildningsserie ger arbetsgruppen fördjupade kunskaper om och färdigheter i pedagogiska arbetsmetoder och förhållningssätt som idag används inom socialpsykiatriskt arbete. Utbildningen Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder ger teoretisk påfyllning av nya kunskaper och väcker nya arbetsidéer. Arbetsgruppen får även möjlighet att praktiskt pröva nya arbets- och förhållningssätt. Utbildningen bidrar till att synliggöra och stärka arbetsgruppens samlade kunskaper, kompetens och styrkor där praktiska övningar skapar många tillfällen till gemensamt lärande, reflektion och uppföljning.

Målgrupp

Personal inom socialpsykiatri.

Innehåll

Steg 1
 • Vad innebär ett salutogent perspektiv i mötet med våra brukare?
 • Att stärka och utveckla det som fungerar och bidrar till en känsla och upplevelse
 • Hur kan Antonovsky´s teori och begrepp ”Känsla av sammanhang” stödja individens
 • förutsättningar?
 • Att skapa begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet som grund för ett självständigt liv med hög livskvalitet
 • Genomgång av olika psykopedagogiska metoder och förhållningssätt
 • Kognitivt förhållnings – och arbetssätt
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Mindfulness och acceptans
 • Motiverande samtal och förhållningssätt
 • Coachande arbets- och förhållningssätt
 • Lösningsfokuserat arbetssätt/ – möjlighetsorientering
 • Empowerment – att skapa och få makt over det egna livet
Steg 2
 • ART – aggression replacement training
 • Att samtala och arbeta i grupp för vägledning, stöd och självhjälp
 • Psykopedagogiska metoder som konkreta verktyg
 • Vad det innebär det för den enskilde och omgivning att ha ett funktionshinder – styrkor och utmaningar
 • Att skapa goda och fungerande relationer med andra och omvärlden
 • Hur man organiserar och planerar sin dag
 • Hur man kan arbeta individuellt och gemensamt för att hitta bra rutiner och behålla dem.
Steg 3
 • Fördjupning och vidareutveckling av pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder
 • Rollen som inspiratör och bärare av spetskompetens
 • Metoder och modeller för pedagogiska, lärande samtal i arbetsgrupper
 • Att leda lärande och reflekterande samtal
 • Gruppsykologi, gruppdynamik och grupprocesser
 • Kommunikation, samtal och dialog

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag utbildning med efterföljande 5 halvdagars uppföljning och handledning.

Infoblad för Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder bidrar till att synliggöra och stärka arbetsgruppens samlade kunskaper, kompetens och styrkor

OMRÅDE LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.