ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats

Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta med om, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Förutsättningarna på många arbetsplatser har blivit tuffare, det ställs stora krav på organisation, ledning och personal.

Hur möter vi kraven på bibehållen hög arbetskvalitet och effektivitet när vi samtidigt brottas med allt tightare organisationer, slimmade budgetar och personalnedskärningar utan att det uppstår en ohälsosam stress och press? Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö ger dig bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal.

Intresset för den sociala arbetsmiljön ökar med den nya föreskriften som trädde i kraft i mars 2016, samtidigt som det finns en osäkerhet hur dessa frågor ska hanteras. Stress, psykisk ohälsa, konflikter, samarbetsproblem – kunskapen är ofta otillräcklig hur problemen ska mötas och hanteras, många känner sig villrådiga. Det är betydligt enklare att fixa rätt höjd på skrivbordet och rikta belysningen korrekt.

Hur lägger vi upp ett strategiskt hållbart arbete för att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra, ohälsotalet är lågt och effektiviteten hög?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning/LSS, psykiatri, förskola och fritidsverksamhet.

Innehåll

  • Hur ser det ut idag, vilka är de största utmaningarna
  • Viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal
  • Smart strategi för ett hållbart, effektivt arbete
  • Delat ansvar ledning/medarbetare
  • Feedback, ris och ros för utveckling
  • Framgångsfaktorer för lyckat resultat
  • Vilka blir vinsterna, går de att ”ro hem” satsningar
  • Vad säger aktuella studier och forskning
  • Ny författning från Arbetsgivarverket, vad innebär den
  • Inspiration, tips och erfarenhetsutbyte

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Organisatorisk och social arbetsmiljö

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö ger dig bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal.

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.