×
 

OMVÅRDNAD VID BPSD

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal. Omvårdnad vid BPSD spelar en viktig roll för brukaren och närstående.

Att möta personer som lider av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) ställer stora krav på dina kunskaper och dig som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen Omvårdnad vid BPSD ger fördjupade kunskaper i omvårdnad, omsorg och bemötande av personer som lider av BPSD. Inom den personcentrerade omvårdnaden är synen på personen central. Alla människor är unika och ska bemötas med respekt, värdighet och kärlek och ses som kompetenta med resurser och förmågor trots sin sjukdom.

Se utbildning om Demens »

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

  • Förekomst, utredning och handläggning
  • Bakomliggande orsaker och miljöns påverkan
  • Kort om läkemedelsbehandling
  • Specifik omvårdnad
  • Kommunikationens betydelse
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Närståendes situation

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktisk övningar och exempel.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Omvårdnad vid BPSD

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Omvårdnad vid BPSD ger fördjupade kunskaper i omvårdnad, omsorg och bemötande av personer som lider av BPSD. Ni får verktygen.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

HBTQ i vård och omsorg

HBTQ i vård och omsorg

HBTQ i vård och omsorg lär dig om innebörden av olika begrepp som rör HBTQ och attitydfrågor rörande kön, sexualitet och ålder inom vård och omsorg.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

I Förvärvad hjärnskada får du kunskap om vilka skadetyper som räknas som förvärvade hjärnskador och vilka konsekvenser den drabbade får leva med

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning

Yrkessvenska webbutbildning ger kunskaper om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

Utbildningstyp Webbutbildning

Riksforum för sjuksköterskor 2021

Riksforum för sjuksköterskor 2021

Samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Datum Digital konferens 8-9 december 2021

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Konferens, Öppen utbildning

Social dokumentation enligt ICF för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation enligt ICF för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation för personal ger dig stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta utifrån modellen ”äldres behov i centrum” och klassificeringssystemet ICF.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg

PERMA i LSS och äldreomsorg. Få forskning bakom samt verktyg för att kartlägga och skapa möjligheter till ett gott liv med värdighet och mening som fokus.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss