NARCISSISTISK PERSONLIGHETSSYNDROM

Vad innebär narcissistisk personlighetssyndrom

Med personlighetssyndrom menas att en person har så avvikande och oflexibla personlighetsdrag att det leder till påtagligt lidande för personen själv, och/eller till nedsatt förmåga att hantera relationer, både socialt och i yrkeslivet.

En person med narcissistisk personlighetssyndrom (NPS )upplever sig som speciell och betydelsefull, har ett starkt behov av att bli beundrad och att få uppmärksamhet, har påtaglig brist på empati, har svårt att leva sig in i andras känslor, är okänslig för andras behov. NPS är en vanlig sjukdom som komplicerar behandling av andra psykiska eller somatiska sjukdomar. Medan NPS traditionellt kännetecknas av en känsla av grandiositet, behov av beundran, utnyttjande och brist på empati, är NPS starkt stigmatiserad, dåligt förstådd, behandlad och bemöt med vanligtvis osammanhängande eller omoderna metoder. Under utbildningen får du kunskap i vilka kännetecken en person med narcissistisk personlighetssyndrom har och hur sjukdomsbilden ser ut. Vi går även igenom bemötande och vilka behandlingar det finns att tillgå.

Målgrupp

Alla personal inom psykiatri, primärvård, socialpsykiatri och social omsorg som i sitt arbete möter personer med NPS.

Innehåll

  • Att känna igen individer med NPS
  • Vanliga sjukdomstecken
  • Orsak
  • Behandling
  • Bemötande
  • Fallexempel

Arbetsformer

Utbildningen innehåller presentationer, frågeformulär och kliniska presentationer och gruppdiskussioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Narcissistisk personlighetssyndrom

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Under utbildningen får du kunskap i vilka kännetecken en person med narcissistisk personlighetssyndrom har och hur sjukdomsbilden ser ut. Vi går även igenom bemötande och vilka behandlingar det finns att tillgå.

OMRÅDE Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.