MUNHÄLSA & MUNVÅRD

Många äldre med omsorgsbehov behöver hjälp med sin munvård. Trots att detta behov finns och att hjälp ges vad gäller övrig personlig hygien är munvård något som ofta prioriteras ned och många äldre får inte den hjälp de behöver för att kunna behålla en god munhälsa.

För att säkerställa att hjälp med munvård ges till dem som inte själva klarar sin egenvård krävs kunskap, tid och engagemang hos omsorgsansvariga. Inom den kommunala omsorgen används ofta tidsschabloner för att beräkna tidsåtgången för olika omvårdnadsinsatser men när det gäller tid för att genomföra munvård har det visat sig att någon sådan tidsschablon sällan förekommer. Utbildningen Munhälsa och Munvård vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Syftet är att ge ökade kunskaper om munnen och åldrandet samt få praktiska råd och tips. Under dagen kommer vi också att ta upp munhälsans betydelse för allmänhälsan utifrån de senaste forskningsrönen.

Målgrupp

Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom äldreomsorgen.

Innehåll

 • Munhälsan hos äldre
 • Uppsökande tandvård och nödvändig tandvård
 • Munhålans anatomi och fysiologi
  • Läkemedelspåverkan och polyfarmaci
 • Munhålans vanligaste sjukdomar
  • Karies
  • Tandköttsinflammation
  • Tandlossningssjukdomar
  • Svampinfektioner
  • Slemhinneförändringar och cancer
 • Munhälsans betydelse för allmänhälsan
 • Munvård i praktik
  • Tandborstning
  • Fastsittande och avtagbara proteser
  • Hjälpmedel
  • Munvårdsprodukter
 • Avslutande gruppdiskussioner
  • Svårigheter i munvårdssituationen
  • Hur löser man problem som uppkommer?
  • Vad gör man med patienter som inte vill?
  • Obehag vid munvård

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning samt praktiska övningar och exempel.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Munhälsa & munvård

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Syftet med Munhälsa och munvård är att ge ökade kunskaper om munnen och åldrandet samt få praktiska råd och tips. De senaste forskningsrönen.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder kompetensutveckling på olika nivåer för chefer och medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi utbildar chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17