MOTIVERANDE SAMTAL I FÖRSKOLAN

I Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anges tydligt förskolans värdegrund och uppdrag. Bland annat anges att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Pedagoger ska med ett professionellt förhållningssätt och i samarbete med föräldrar och barn verka för och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn. Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas rikt och mångsidigt utifrån deras egna förutsättningar. Ett verktyg för detta är samtalsmetodiken som kallas Motiverande samtal. Hur kan vi använda oss av Motiverande samtal i förskolan?

I Motiverande samtal – MI, som är en evidensbaserad metod, används en empatisk kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt som skapar goda relationer, främjar delaktighet och samarbete. MI fungerar såväl med vuxna som med barn. Utgångspunkten är att varje individ har styrkor och resurser inom sig, som hen ska ges möjlighet att använda och utveckla vidare. Vi anpassar vårt professionella förhållningssätt och bemöter varje barn och föräldrar utifrån hens förutsättningar och behov. Med MI som samtalsmetod och förhållningssätt bemöter vi barn och föräldrar på ett empatiskt sätt och främjar individens inre motivation till förändring. Utbildningen Motiverande samtal i förskolan ger dig bland annat kunskaper om hur vi kan bemöta föräldrar och barn i utmanande situationer.

Under utbildningen Motiverande samtal i förskolan, får du som pedagog, förskollärare eller förskolechef kunskap om hur du kan använda MI som samtalsmetod och förhållningssätt i förskolan för att främja delaktighet, samarbete och inre motivation till förändring både hos barn och föräldrar.

Målgrupp

All personal som arbetar inom förskola och förskoleklass

Innehåll

  • Vad är MI – Motiverande samtal
  • Hur kan vi använda MI som samtalsmetod och förhållningssätt i förskolan?
  • Grundläggande processer och förhållningssätt
  • Förståelse för förändringsprocess och motivation
  • Hur kan vi med MI främja barnets och förälderns inre motivation till förändring?
  • Tillämpning av kommunikationsfärdigheter för att bemöta barn och föräldrar på ett respektfullt empatiskt sätt
  • Tillämpning av strategier som främjar delaktighet och samarbete med barn och föräldrar
  • Hur kan vi med hjälp av MI, bemöta föräldrar och barn i situationer som vi kan uppleva utmanande?

Kurslitteratur

Arbetsformer

Vi använder en pedagogik och ett förhållningssätt som involverar och skapar engagemang, för att främja delaktighet och egen aktivitet hos deltagarna. Kursdeltagarnas egna erfarenheter från vardagen tas tillvara. På det viset kan de relatera och integrera metoden till sin egen tillvaro, vilket ökar utbildningens relevans och inlärning blir mer effektiv. Innehållet i utbildningen förevisas med hjälp av föreläsningar varvat med praktiska övningar med möjlighet till återkoppling.

Omfattning

Utbildningen omfattar två dagar men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Motiverande samtal i förskolan

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Utbildningen Motiverande samtal i förskolan ger dig bland annat kunskaper om hur vi kan bemöta föräldrar och barn i utmanande situationer.

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Kommunikation

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.