MEDVETET LEDARSKAP FÖR MEDVETNA ORGANISATIONER

Utbildning som ger dig verktygen för att påbörja en omvandling av ekorrhjulet till ett pariserhjul

Utbildningen Medvetet ledarskap för medvetna organisationer kommer förse dig med verktyg för Medvetet Ledarskap. Du kommer fördjupa din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg. Du kommer också få nycklar till att förstå olika kulturyttringar i en arbetsgrupp, samt få tips på hur du kan bygga upp ett välfungerande, engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Utbildningen Medvetet ledarskap för medvetna organisationer ger dig bland annat kunskap om KASAM, företagskulrut och stamledarskap.

  • Säger dina medarbetare en sak men gör något annat?
  • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?
  • Är kulturen utmanade och spretig, och medarbetarna oengagerade?
  • Då kan du vara en av många chefer som hamnat i ett ekorrhjul.

Konceptet Medvetet Ledarskap bygger på såväl senaste forskning som erfarenhet och beprövade metoder bland annat från neurovetenskap, coaching, psykologi, organisational behavior management (OBM) och förändringsledning. Vid kursens slut kommer du vara rustad i mod, och medvetenhet för att börja med en förflyttning av din verksamhet från ett ekorrhjul till ett pariserhjul.

Målgrupp

Enhetschefer, förstalinjens chefer, verksamhetschefer inom vård och omsorg

Innehåll

  • Företagskultur och Stamledarskap – med andra ord ledarskap som förändrar världen
  • Insikt, mod och medvetenhet
  • KASAM- en teoretisk bas för förändringsledning
  • Två verktyg för Coachande ledarskap
  • Medveten organisation

Kurslitteratur

Boken Från ekorrhjul till pariserhjul. Medvetet ledarskap för medvetna organisationer. Komlitt 2017 ingår i priset.

Arbetsformer

Under kursdagarna varvas korta teoripass med praktiska övningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer fördjupar din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg

OMRÅDE Ledarskap, LSS, Psykiatri, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17