×

 

MEDVETET LEDARSKAP FÖR MEDVETNA ORGANISATIONER

Utbildning som ger dig verktygen för att påbörja en omvandling av ekorrhjulet till ett pariserhjul

Utbildningen Medvetet ledarskap för medvetna organisationer kommer förse dig med verktyg för Medvetet Ledarskap. Du kommer fördjupa din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg. Du kommer också få nycklar till att förstå olika kulturyttringar i en arbetsgrupp, samt få tips på hur du kan bygga upp ett välfungerande, engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Utbildningen Medvetet ledarskap för medvetna organisationer ger dig bland annat kunskap om KASAM, företagskulrut och stamledarskap.

  • Säger dina medarbetare en sak men gör något annat?
  • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?
  • Är kulturen utmanade och spretig, och medarbetarna oengagerade?
  • Då kan du vara en av många chefer som hamnat i ett ekorrhjul.

Konceptet Medvetet Ledarskap bygger på såväl senaste forskning som erfarenhet och beprövade metoder bland annat från neurovetenskap, coaching, psykologi, organisational behavior management (OBM) och förändringsledning. Vid kursens slut kommer du vara rustad i mod, och medvetenhet för att börja med en förflyttning av din verksamhet från ett ekorrhjul till ett pariserhjul.

Målgrupp

Enhetschefer, förstalinjens chefer, verksamhetschefer inom vård och omsorg

Innehåll

  • Företagskultur och Stamledarskap – med andra ord ledarskap som förändrar världen
  • Insikt, mod och medvetenhet
  • KASAM- en teoretisk bas för förändringsledning
  • Två verktyg för Coachande ledarskap
  • Medveten organisation

Kurslitteratur

Boken Från ekorrhjul till pariserhjul. Medvetet ledarskap för medvetna organisationer. Komlitt 2017 ingår i priset.

Arbetsformer

Under kursdagarna varvas korta teoripass med praktiska övningar.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Medvetet ledarskap för medvetna organisationer fördjupar din självkännedom, lära dig att vara mera coachande och prova på olika verktyg

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning


Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

 

Distansföreläsning

När utbildningen går på distans kommer du att få en digital länk skickad till dig innan utbildningstillfället. Denna länk kopplar du sedan upp dig via när utbildningstillfället ges. Du kan delta från vart som helst, så länge du har en internetuppkoppling.

 

Föreläsning på plats

När utbildningen genomförs på plats åker du in till våra nya lokaler på Fridhemsplan och deltar där.

KUI Stockholm
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss