MEDICINSKA DIAGNOSER

För sjuksköterskor inom äldreomsorgen

Diagnosen är resultatet av en bedömning av ett hälsotillstånd och används för att bedöma prognosen och välja behandling. Diagnosen bygger på det medicinska naturvetenskapliga systemet.

Diagnosen är namnet på patientens sjukdom. Diagnosen bygger på en syntes av information från och om patienten, som tolkas av en diagnostiker. Utan diagnos kan vi inte behandla patienten rationellt – vi måste veta vad patienten lider av. Under utbildningen Medicinska diagnoser får du som arbetar som sjuksköterska möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring de vanligaste medicinska diagnoserna hos sjuka äldre. Vi går, under dagen, igenom såväl medicinska behandlingsmetoder som specifika omvårdnadsåtgärder.

Med stigande ålder ökar risken att drabbas av olika hälsoproblem, som till exempel sjukdomar. Vanliga sjukdomar hos äldre är hjärt- kärlsjukdomar. Det finns en rad olika hjärt- och kärlsjukdomar. En av de vanligaste är hjärtsvikt som orsakas av någon form av skada på hjärtat, till exempel en eller flera hjärtinfarkter. Ett annat exempel är förmaksflimmer som är den vanligaste förekommande rubbningen av hjärtrytmen.

Innehåll

Hjärt- kärlsjukdomar
 • De vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna
 • Omhändertagande vid akuta åkommor tex bröstsmärtor, andnöd, flimmer
 • Specifik omvårdnad vid hjärtsvikt
Stroke
 • Symtom vid en stroke
 • Akut omhändertagande
Diabetes
 • Olika typer av diabetes
 • Diabetes hos äldre
 • Symtom och behandling åtgärder
Njursvikt
 • Orsaker till njursvikt
 • Symtom vid kronisk njursvikt
 • Olika behandlingsmetoder
 • Omvårdnad och omhändertagande

Uppdragsutbildning

Medicinska diagnoser ger dig som sjuksköterska möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring de vanligaste medicinska diagnoserna hos sjuka äldre

OMRÅDE Sjuksköterska, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

Arbetsformer

Teori blandat med dialog, samtal och diskussioner.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

kui logotyp
Kontakta oss
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Uppdragsutbildning

Medicinska diagnoser ger dig som sjuksköterska möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring de vanligaste medicinska diagnoserna hos sjuka äldre

OMRÅDE Sjuksköterska, Äldreomsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Du som sjuksköterska har ett stort ansvar och måste ha hög kompetens och professionalism. För att utvecklas under hela ditt yrkesliv kommer du att behöva vidareutbilda dig. Vi erbjuder utbildning för sjuksköterskor som vill bredda och fördjupa sin kompetens!

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17