LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

Inom lösningsfokuserade arbetssätt utgår man ifrån att det finna styrkor, resurser och möjligheter. Samtalsledaren ska stötta enskilda och grupper med att finna strategier för att lösa svårigheter, utmaningar och problem. Det handlar om att skapa samtal som utgår från vad som fungerar istället för att fokusera på problemen och vad som inte fungerar.

Att arbeta lösningsfokuserat innebär att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar och på hur vi önskar att det ska vara i stället för problem. Lösningsinriktat synsätt är ett enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos grupper och individer. Utbildningen Lösningsfokuserat arbetssätt ger dig bland annat kunskaper om samtalsmetodik, intervjuteknik och att uppmärksamma framgångar.

Lösningsfokuserat arbetssätt passar väldigt
bra inom alla former av förändrings- och utvecklingsarbete som rör sociala
frågor, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, hälsoarbete, behandling,
personal och ledning, samarbete och samverkan.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer eller personer med någon form av ledaransvar.

Innehåll

  • Det lösningsinriktade synsättet, språket och samtalet
  • Samtalsmetodik, intervjuteknik, att ställa frågor och lyssna utan att tolka
  • Att bekräfta och uppmärksamma individens egna resurser och kompetens
  • Att formulera framgångsmål utifrån klagomål
  • Att uppmärksamma och stärka framgångar och lösningsmönster i stället för problemmönster.
  • Verktyg och redskap i ett lösningsfokuserat arbete – språkfärdigheter, omformuleringar, mirakelfrågan och förändringsskalor

Arbetsformer

Arbetsformerna är konkreta, praktiska övningar för att träna användning av ett lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt varvat med korta teoripass.

Omfattning

Utbildningen omfattar två dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Lösningsfokuserat arbetssätt

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Lösningsfokuserat arbetssätt ger dig bland annat kunskaper om samtalsmetodik, intervjuteknik och att uppmärksamma framgångar.

OMRÅDE Ledarskap

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17